Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

27. grudnia br. po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Pracownicy Oddziału IPN w Szczecinie wzięli udział w uroczystościach 103. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. Kwiaty pod tablicą pamiątkową oraz na grobach powstańców razem z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem złożył Szymon Nowacki Zastępca Naczelnika OBL w Szczecinie.

Aby upamiętnić powstańców wielkopolskich, którzy pochowani są na szczecińskich nekropoliach zapalono symboliczny znicz na grobie sierż. Antoniego Nadrajkowskiego, który znajduje się na Cmentarzu Centralnym. Grób staraniem pracowników OBUWiM w Szczecinie został zabezpieczony przed likwidacją oraz wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. W 2019 roku instytut zaprojektował i sfinansował pomnik nagrobny sierż. Nadrajkowskiego

 

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa od kilku lat prowadzi intensywne działania zmierzające do inwentaryzacji wszystkich mogił powstańczych na obszarze działania oddziału oraz wpisaniu ich do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

 

Dzięki podjętym działaniom ocalono przed likwidacją trzy mogiły weteranów, a na dwóch z nich stanęły nowe pomniki nagrobne. Staraniem pracowników IPN wykonano też granitową tablicę informacyjną na grobie Bogusława Łubieńskiego. Dziewiętnaście mogił zostało wpisanych do ewidencji grobów weteranów, a wpis kolejnych dwudziestu jest procedowany.

do góry