Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Renowacja grobu weterana wojennego na cmentarzu w Parzęczewie

Zakończyła się renowacja grobu weterana Powstania Styczniowego Wincentego Bagińskiego na cmentarzu rzymskokatolickim  pw. św. Rocha w Parzęczewie (pow. zgierski, woj. łódzkie). Prace zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Zakres prac obejmował m. in.: wypoziomowanie grobu, czyszczenie chemiczne i mechaniczne, odmalowanie liter, uzupełnienie ubytków oraz uzupełnienie spoin w łączeniach elementów nagrobka. Prace remontowe zostały sfinansowane z budżetu Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi.

do góry