Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Prace na mogile legionisty śp. Stasia Figlera – Chełm

 

 

W dniu 30 listopada 2021 r. odebrano prace wykonane na mogile młodego legionisty śp. Stasia Figlera, który pochowany został na cmentarzu parafialnym w Chełmie przy ul. Lwowskiej.

Nowy grób, wykonany z piaskowca, odtworzono na podstawie starej, betonowej płyty. Dodatkowo wykonano obrzeże z kostki betonowej oraz niewielką biało-czerwoną tabliczkę z biogramem. Zgodnie z zaleceniami i zgodą konserwatora zabytków umieszczono na płycie symbol Orła Legionowego.

 

 

 

 

Stanisław Figler urodził się 21 kwietnia 1897 r. w Mielnicy  (pow. Borszczów, ob. Mielnica Podolska) w rodzinie Władysława i Antoniny de domo Filipowicz. W chwili wybuchu
I wojny światowej ukończył 7 klas gimnazjum. Do Legionów Polskich wstąpił 5 października 1914, gdzie służył w 5. kompanii II batalionu 3. Pułku Piechoty II Brygady Legionów Polskich. Walczył w Karpatach, na Bukowinie i Wołyniu. 1 XI 1915 zmarł z ran w szpitalu w Chełmie w wieku 18 lat. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości na podstawie Zarządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 12 maja 1931 r. W uzasadnieniu odznaczenia napisano:

"Jeszcze jako mały chłopiec marzy o chwili, kiedy będzie mógł chwycić za broń i zmierzyć się czoło w czoło ze swym ciemiężcą. Swe dziecinne lata szkolne spędza w atmosferze walki orężnej. Gdy przyszła właściwa chwila, z zapałem chwyta z oręż i idzie w bój, wpatrzony w świtające światło daleko ponad oparami krwi i pożogi - jutrzenkę wolności. Bierze ze swym 3 Pułkiem piech. Leg. Pol. udział w bitwach karpackich, bessarabsko-bukowińskich i wołyńskich. Dnia 1.XI.1915 r. zmarł z ran w szpitalu w Chełmie. Ideał swojego życia przypłacił ofiarą samego siebie. Szlachetna krew tego najlepszego z synów ujarzmionej Ojczyzny plon w postaci zmartwychwstania narodu."

 

 

do góry