Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie nowego upamiętnienia na grobie weterana wojny obronnej `39 r. - Lublin, 21 października 2021

Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowego pomnika na grobie uczestnika wojny obronnej 1939 r. Wacława Kołodziejczyka, zlokalizowanego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie (10/5/175).

Prace obejmowały usunięcie zniszczonego upamiętnienia i wykonanie nowego pomnika z granitu z tablicą memoratywną.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

 

 

Wacław Kołodziejczyk - s. Antoniego i Marii, ur. 1 marca 1911 r. w Żółkiewce pow. Krasnystaw, uczestnik wojny obronnej 1939 r., zm. 6 marca 1941 r. w szpitalu Jana Bożego w Lublinie.

W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grób ww. został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 75).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

do góry