Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont upamiętnienia na grobie wojennym żołnierzy WP `39 r. - Lublin, 12 października 2021

Zakończyły się prace związane z remontem upamiętnienia na zbiorowej mogile wojennej żołnierzy WP, poległych we wrześniu 1939 r., zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Tarnogrodzie.

Prace obejmowały zeszlifowanie nieczytelnych inskrypcji z płyt poziomych, zamieszczenie nazwisk poległych żołnierzy oraz orła wojskowego (wzór 1919) na krzyżach oraz wysypanie grysem.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

  • Przed remontem. Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Przed remontem. Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
  • Po remoncie. Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Po remoncie. Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

Natomiast w ubiegłym roku zostało usunięte ogrodzenie oraz wykonano nowe granitowe obrzeża. Prace sfinansowało Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.

do góry