Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Konferencja państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcona opiece nad grobami wojennymi z okresu I wojny światowej – Budapeszt, 7 października 2021

7 października 2021 w Budapeszcie odbyła się konferencja państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcona opiece nad grobami wojennymi z okresu I wojny światowej. Wydarzenie związane z węgierską prezydencją w Grupie V4 organizował Instytut i Muzeum Historii Wojskowości Ministerstwa Obrony Węgier. Na zaproszenie gospodarzy w konferencji wziął udział dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, który wygłosił referat o cmentarzach wojennych z lat 1914-1918 na ziemiach polskich w ujęciu historycznym oraz przedstawił system opieki nad grobami wojennymi oraz obowiązujące w Polsce prawodawstwo w tym zakresie. Stronę węgierską reprezentował  płk. Vilmos Kovacs dyrektor Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości Węgier​. Z Pragi przybyli dyrektor Pavel Kugler i Pavel Filipek z Ministerstwa Obrony Republiki Czech. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji projektów związanych z ewidencją grobów i poległych, realizowanych przez partnerskie instytucje. Po konferencji w ramach rozmów bilateralnych dyrektor Adam Siwek omówił z  płk. Vilmosem Kovacsem bieżące zadania związane z utrzymaniem grobów żołnierzy węgierskich w Polsce. Przyjazd do Budapesztu był też okazją do rozmowy z Ambasadorem RP na Węgrzech, panem Jerzym Snopkiem, poświęconej planowanym działaniom IPN dotyczącym polskich upamiętnień na Węgrzech.
do góry