Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy poświęconej Polskiej Organizacji Wojskowej – Darłowo, 18 czerwca 2021

W Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie odsłonięto tablicę poświęconą Polskiej Organizacji Wojskowej, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa (OBUWiM) w Szczecinie. W uroczystości szczeciński oddział IPN-u reprezentował Krzysztof Męciński, naczelnik OBUWiM.

  • Darłowo 18.06.2021 Darłowo 18.06.2021
  • Darłowo 18.06.2021 Darłowo 18.06.2021
  • Darłowo 18.06.2021 Darłowo 18.06.2021
  • Darłowo 18.06.2021 Darłowo 18.06.2021
  • Darłowo 18.06.2021 Darłowo 18.06.2021
  • Darłowo 18.06.2021 Darłowo 18.06.2021

W uroczystości wzięły udział również rodziny członków organizacji oraz przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych. W imieniu dr. Pawła Skubisza, dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie, tablicę odsłonił Krzysztof Męciński, naczelnik OBUWiM, a wraz z nim Rafał Nagórski, zastępca burmistrza Darłowa, Bożena Tatuśko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie, i Artur Hammerling, syn Stanisława Hammerlinga, jednego z członków POW w Darłowie.

W 2019 r. Instytut Pamięci Narodowej zainicjował ogólnopolski projekt, który ma na celu przywołanie pamięci o młodzieżowych organizacjach niepodległościowych z lat 1944–1956. Wpasowując się w ideę przywrócenia pamięci młodzieży, która zdecydowała się podjąć nierówną walkę z systemem totalitarnym, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Szczecinie przygotowało tablicę poświęconą Polskiej Organizacji Wojskowej. Była to jedna z najliczniejszych i najbardziej aktywnych organizacji młodzieżowych działających w okresie powojennym na Pomorzu Zachodnim. W ciągu roku powstało 12 placówek POW, jedna z nich działała w Darłowie. Za cel członkowie organizacji stawiali sobie m.in. ujawnienie sowieckich zbrodni, przeciwdziałanie sowietyzacji polskiego społeczeństwa czy przygotowanie młodzieży do wybuchu III wojny światowej. Ich działalność skupiała się przede wszystkim na stronie propagandowej: rozwieszaniu ulotek i plakatów o treści antykomunistycznej, nielegalnym słuchaniu radia i magazynowaniu broni. Za swoją walkę z ustrojem totalitarnym członkowie POW zapłacili kilkuletnimi wyrokami więzienia.

W ramach ogólnopolskiego projektu poświęconego upamiętnianiu organizacji młodzieżowych OBUWiM w Szczecinie przygotowało także tablicę poświęconą organizacji pod nazwą Armia Krajowa – Polska Młodzież Patriotyczna, która została odsłonięta 10 listopada 2020 r. w Zespole Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie.

do góry