Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Komunikat w sprawie pogrzebu ofiar niemieckich zbrodni dokonanych w Forcie III w Pomiechówku.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż pogrzeb ofiar niemieckich zbrodni dokonanych w Forcie III W Pomiechówku, ekshumowanych podczas III etapu prac, odbędzie się 17 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00. Zgodnie z § 26 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust.1, art. 22 ust.1 ww. ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5.

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Uczestnicy zgromadzenia (zgodnie z § 26 ust. 2) obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

W związku z tym, Instytut Pamięci Narodowej informuje, iż na czas ceremonii pogrzebowej ofiar niemieckich zbrodni popełnionych w Forcie III w Pomiechówku teren Fortu zostanie zamknięty.

Jednocześnie informujemy, że po uroczystości zostanie udostępniony w mediach społecznościowych IPN oraz na Kanale YouTube „IPNtv” film relacjonujący pogrzeb.

Ostateczny, uroczysty pogrzeb państwowy wszystkich odnalezionych na terenie Fortu III szczątków ofiar zbrodni niemieckich odbędzie się na wybudowanym w tym celu cmentarzu wojennym. Opracowanie projektu tego cmentarza i przygotowania do realizacji inwestycji na Forcie będą w przyszłym roku przedmiotem współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojewody Mazowieckiego.

do góry