Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Bończa, 8 grudnia 2020

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie weterana powstania 1863 r. Władysława Lewarda Skwarca, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bończa gm. Kraśniczyn pow. krasnostawski.

Prace, obejmujące oczyszczenie pomnika, przywrócenie krzyża oraz wykonanie nowego fundamentu, zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

  • Stan po remoncie
    Stan po remoncie
  • Stan przed remontem
    Stan przed remontem

Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

 

do góry