Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie upamiętnienia na grobie żołnierza Wojska Polskiego - Lublin, 14 października 2020

Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowego pomnika na grobie wojennym ppor. Janusza Wielowieyskiego, który poległ we wrześniu 1939 r., zlokalizowanym na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.

Prace obejmowały demontaż poprzedniej płyty i wykonanie nowego pomnika z granitu z tablicą memoratywną oraz odwodnienia z kostki brukowej. Zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

Fot. OBUWiM w Lublinie oraz Wykonawca prac.

do góry