Nawigacja

Видання IPN укр

Życiorysy

Jan Baster

Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

  • Zastępca Prezesa IPN Jan Baster
    Zastępca Prezesa IPN Jan Baster

Jan Baster urodził się w 1956 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1978 r. – magistrem administracji, od 1981 r. – magistrem prawa).

W 1983 r. był asystentem naukowym na Wydziale Prawa UJ,  pracował w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr Urzędu Miasta Krakowa, a w latach 1983–85 także w Wydziale Kultury i Sztuki UM Krakowa. W latach 1985–87 kierował Wydziałem Kultury, Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach. Pracował także w Krakowskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej.

W latach 1987–89 prowadził własną firmę, a od roku 1989 do 1995 r. był kolejno kierownikiem gospodarczym, dyrektorem administracyjnym i szefem impresariatu Teatru „Groteska” w Krakowie. Był także nauczycielem prawoznawstwa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Od 1995 do 1998 r. był dyrektorem Programu Doskonalenia Administracji Publicznej i dyrektorem Biura Ogólnopolskiego Forum Sekretarzy Gmin oraz Stowarzyszenia Sekretarzy Samorządów Lokalnych w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Był także prezesem Zarządu Instytutu Rozwoju Państwa Obywatelskiego w Krakowie.

W latach 1999–2001 był zastępcą dyrektora Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a od 2001 roku jest związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Od 2001 roku do 2006 był kierownikiem referatu ochrony w krakowskim pionie śledczym IPN, pełnił także obowiązki dyrektora Sekretariatu Prezesa Instytutu, kierował pracą oddziału IPN w Katowicach, był również dyrektorem generalnym Instytutu w latach 2007–2010, a od 15 października 2010 r. był zastępcą dyrektora Oddziału IPN w Krakowie.

Jan Baster był też redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Sekretarz Gminy”. Organizował liczne imprezy sportowe i kulturalne – m.in. Festiwal Krakowskie Zaduszki Jazzowe – Kraków 1993, 1994, 1995 oraz Festiwal Kultury Szwajcarskiej „Kunst gegen das Klischee” – Kraków 1994.

Był także koordynatorem programów dla urzędników samorządowych; uczestnikiem konferencji i autorem referatów z zakresu etyki urzędników administracji publicznej i reformy administracyjnej. Koordynował program „Gmina polska w Unii Europejskiej” – Fundacja France – Pologne – 1 stycznia 1997 – 30 listopada 1997. W roku 1998 był koordynatorem programu „Gmina polska w integracji z Unią Europejską” – PHARE FIESTA, a także szefem Programu Doskonalenia Administracji Publicznej – Instytut Rozwoju Państwa Obywatelskiego.

W 2009 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Baster jest żonaty, ma czwórkę dzieci,  interesuje się stolarstwem, ogrodnictwem, lubi jazz, bluesa, samochody i gotowanie.

do góry