Nawigacja

Kolegium II kadencja 2007-2011

Mieczysław Ryba

  • dr hab. Mieczysław Ryba
    dr hab. Mieczysław Ryba

dr hab. Mieczysław Ryba

Ur w 1969 r. w Bieczu na Podkarpaciu. Doktor habilitowany, adiunkt w I Katedrze Historii Nowożytnej KUL. Wykładowca w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, przede wszystkim na temat historii XX wieku. Współpracuje z Instytutem Edukacji Narodowej – Fundacją Servire Veritati w Lublinie. Od 2005 r. redaktor naczelny „Zeszytów Społecznych KIK”. Jego główne prace naukowe to: Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym (Lublin 1999), Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914–1918 (rozprawa habilitacyjna, Lublin 2007). W latach 2002–2006 radny miasta Lublina.

do góry