Nawigacja

Видання IPN укр

Kolegium IPN czerwiec 2016 – czerwiec 2023

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 

W szczególności Kolegium przyjmuje roczne sprawozdania Prezesa Instytutu z działalności IPN, wyraża opinię o przedstawianych przez Prezesa IPN kandydatach na stanowiska kierownicze w Instytucie Pamięci Narodowej, opiniuje i rekomenduje kierunki działalności i programy badawcze IPN, zatwierdza zasady ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów. Zajmuje stanowisko w sprawach ważnych dla Instytutu Pamięci Narodowej. 

Kolegium ogłasza i przeprowadza konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu, a następnie wnioskuje o powołanie wybranej osoby przez parlament.

Pierwsze posiedzenie Kolegium IPN 28 czerwca 2016 r. Członkowie Kolegium, od lewej: prof. Andrzej Nowakprof. Piotr FranaszekBronisław Wildsteindr hab. Sławomir Cenckiewicz (21 grudnia 2021 r. złożył rezygnację z członkostwa w Kolegium IPN)prof. Józef Mareckiprof. Tadeusz Wolszaprof. Wojciech Polakprof. Jan DrausKrzysztof Wyszkowski

do góry