Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Komunikat OKŚZpNP w Warszawie w sprawie zgłaszania się krewnych ofiar, w związku ze śledztwem w sprawie rozstrzelania 22 września 1939 r. w Boryszewie 50 jeńców polskich – żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej przez żołnierzy niemieckich

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zawiadamia, iż prowadzi śledztwo o sygn. akt S 37/11/Zk w sprawie rozstrzelania w dniu 22 września 1939 roku w Boryszewie, pow. Sochaczew, 50 jeńców polskich – żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, w tym Franciszka Kowalczyka i Leona Wróblewskiego.

W związku z tym krewni nieżyjących pokrzywdzonych, którzy dotąd nie złożyli zeznań w śledztwie, proszeni są o zgłaszanie się do Oddziałowej Komisji w Warszawie telefonicznie – nr tel. 22-530-86-26 lub listownie na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, plac Krasińskich 2/4/6 00-207 Warszawa.

Prosimy o powoływanie się na sygnaturę akt sprawy S 37/11/Zk.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
prok. Marcin Gołębiewicz

do góry