Nawigacja

Видання IPN укр

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera

Szanowni Państwo,

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przetwarza Państwa dane osobowe w celu informowania o działaniach promocyjnych i edukacyjnych Instytutu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, a także ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochronę przed naruszeniami bezpieczeństwa danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN-KŚZpNP) inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, adresowany do: Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, dopóki nie zdecydują Państwo o wycofaniu swojej zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i transferu danych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

do góry