Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

[PRZESUNIĘTA NA ROK 2021] V Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...” – Warszawa, 30 czerwca – 1 lipca 2020

  • logo konferencji „Educare necesse est...”

 

Konferencja w zapowiadanym terminie
nie odbędzie się.
Zapraszamy w przyszłym roku. 
Termin i program zostaną podane na stronach internetowych organizatorów

 

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2020 r. odbędzie się w Warszawie kolejna już, współorganizowana przez Archiwum IPN,  konferencja z cyklu „Educare necesse est…”. Obrady odbywać się będą w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9).

Przedmiotem obrad będą zagadnienia dotyczące historii lokalnej i regionalnej oraz jej miejsca i roli w dydaktyce, a w szczególności:

  • Historia naszej małej ojczyzny, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej;
  • Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej;
  • Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej — charakterystyka i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

W programie konferencji znajdą się również seminaria/warsztaty poświęcone m.in. opracowaniu i interpretacji materiałów filmowych, zasadom porządkowania i zabezpieczania domowych archiwów i wykorzystaniu aplikacji komputerowych w archiwum i edukacji. Wszystkich uczestników zaprosimy także na krótkie spacery po historycznych miejscach Warszawy.

W związku z tym organizatorzy zapraszają historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników i bibliotekarzy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w obradach w charakterze referenta lub uczestnika bez referatu.

Zgłoszenia propozycji wystąpień prosimy nadsyłać do 15 maja 2020 r. na załączonym formularzu, na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl (czas wystąpienia to 15 min.).

Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 29 maja 2020 r.

Zgłoszenia bez referatu przyjmujemy do 5 czerwca 2020 r., również  na załączonym formularzu.

do góry