Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ku Niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923” – Białystok, 19–20 lutego 2019

W dniach 19–20 lutego 2019 r. w związku z setną rocznicą powrotu Białegostoku do Rzeczypospolitej, białostocki oddział IPN podjął incjatywę zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ku Niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923”. Miejscem, w którym odbywa się konferencja jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego będąca partnerem wydarzenia. Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, przedstawiciele Kościoła Katolickiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, reprezentanci instytucji publicznych, oświaty, służb mundurowych, kombatanci, mieszkańcy miasta Białegostoku. Patronat medialny nad wydarzeniem objeli TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystąpienia prelegentów wzbudziły żywą dyskusję podsumowującą każdy panel.

Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez miasto Białystok: „Województwo białostockie u progu niepodległości II Rzeczypospolitej”.

Relacje w mediach:

https://bialystok.tvp.pl/41379275/19022019-godz-1830 (3:54)

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/165777

http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Templates/strona2.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2FAktualnosci%2F19%2E02%2E2019%2BOgolnopolska%2Bkonferencja%2Bnaukowa%2BKu%2BNiepodleglosci%2Bkierunek%2Bpolnocno%2Bwschodni%2B1918%2B1923%2Ehtm&NRNODEGUID=%7BB8D370A3-5253-4085-BB53-7F72FC53734D%7D&NRCACHEHINT=Guest

https://bialystok.tvp.pl/41295551/konferencja-naukowa-ku-niepodleglosci-kierunek-polnocnowschodni

 

 

 

 

 • Otwarcie konferencji przez dr. hab. Krzysztofa Sychowicza
  Otwarcie konferencji przez dr. hab. Krzysztofa Sychowicza
 • Głos zabrał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski
  Głos zabrał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski
 • Przemówienie marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego
  Przemówienie marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego
 • List prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości odczytał dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela
  List prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości odczytał dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela
 • Wystąpienie Jolanty Gadek - dyrektor Książnicy Podlaskiej
  Wystąpienie Jolanty Gadek - dyrektor Książnicy Podlaskiej
 • Goście konferencji
  Goście konferencji
 • Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn
  Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn
 • Zaproszeni goście
  Zaproszeni goście
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Wystąpienie Waldemara Borzestowskiego
  Wystąpienie Waldemara Borzestowskiego
 • Wystąpienie dr. Rafała Roguskiego
  Wystąpienie dr. Rafała Roguskiego
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Goście konferencji
  Goście konferencji
 • Wystąpienie Tadeusza Łuniewskiego
  Wystąpienie Tadeusza Łuniewskiego
 • Goście konferencji
  Goście konferencji
 • Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Buchowskiego
  Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Buchowskiego
 • O białostockich harcerzach w swoim wystąpieniu opowiedział Paweł Nowik
  O białostockich harcerzach w swoim wystąpieniu opowiedział Paweł Nowik
 • Wystąpienie dr. hab. Jana Snopko
do góry