Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Bilans rozbiorów. Refleksje i pytania na stulecie odzyskania niepodległości” – Warszawa, 18 października 2018

 

 

18 października 2018 r. w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie trwają obrady konferencji naukowej „Bilans rozbiorów. Refleksje i pytania na stulecie odzyskania niepodległości”. Wybitni znawcy problematyki w swoich wystąpieniach omawiają wpływ, jaki na powojenną historię Polski wywarło doświadczenie doby rozbiorów. Referaty zgrupowano w czterech sesjach tematycznych: „Naród, historia, polityka”, „Cywilizacja i modernizacja”, „Stosunki międzynarodowe i szanse walki zbrojnej” oraz „Kościół, religia, kultura”.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Zamek Królewski w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – otwarcie obrad

Sesja I
Naród, historia, polityka

10.15–12.00

Prowadzenie: prof. Włodzimierz Suleja (IPN, Uniwersytet Wrocławski)

 • prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Lekcja rozbiorów w polskiej myśli politycznej po odrodzeniu państwa
 • prof. Henryk Słoczyński (Uniwersytet Jagielloński), O idealizmie i realizmie w myśli historycznej i politycznej epoki zaborów
 • prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN), Naród 1795–1918: zyski i straty
 • dyskusja

12.00–12.30 – przerwa na kawę

Sesja II

Cywilizacja i modernizacja

12.30–14.00

Prowadzenie: prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

 • prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), Cywilizacyjne dziedzictwo zaborów
 • prof. Maciej Janowski (Instytut Historii PAN), Modernizacja zależna?
 • dyskusja

14.00–15.00 – przerwa obiadowa

Sesja III

Stosunki międzynarodowe i szanse walki zbrojnej

15.00–16.45

Prowadzenie: prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 • prof. Jerzy Zdrada (Uniwersytet Jagielloński), Z czym do Polski niepodległej – doświadczenia i dziedzictwo międzynarodowej roli sprawy polskiej czasów porozbiorowych
 • prof. Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki), Kwestia polska w XIX w. – cel, czy instrument w międzynarodowej grze mocarstw
 • prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego), Polska myśl wojskowa doby niewoli. Lekcje z porozbiorowej przeszłości
 • dyskusja

16.45–17.15 – przerwa na kawę

Sesja IV

Kościół, religia, kultura

17.15–18.30

Prowadzenie: prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)

 • prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN), Katolicyzm polski czasów niewoli. Konfesyjne, społeczne i narodowe aspekty funkcjonowania Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w okresie zaborów
 • prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski), Religia a kultura
 • dyskusja

18.30 – zamknięcie obrad

 

do góry