Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Losy powstańców śląskich po 1922 roku” – Katowice, 19 października 2018

Teksty wygłoszonych podczas konferencji referatów ukażą się na łamach kolejnego periodyku pt.„Śląski Almanach Powstańczy”

  • Konferencja naukowa „Losy powstańców śląskich po 1922 roku”. Konferencja naukowa „Losy powstańców śląskich po 1922 roku”.

Celem konferencji „Losy powstańców śląskich po 1922 roku” była prezentacja zawiłych nieraz losów powstańców śląskich i polskich uczestników kampanii plebiscytowej już po przyłączeniu części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej w 1922 r. Tego zadania podjęło się trzynastu referentów, w większości związanych z śląskimi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi. Omówili oni losy powstańców w okresie międzywojennym, podczas II wojny światowej oraz po 1945 r. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr Andrzej Sznjader, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich.

Program konferencji:

  • 10.00-10.15 – Powitanie.
  • Panel 1 (moderacja: dr hab. Lech Krzyżanowski)

10.15-10.30 – prof. dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski) – Rola powstańców śląskich w obozie sanacyjnym na Górnym Śląsku w świetle publikacji „Polski Zachodniej“

10.30-10.45 – Jarosław Zawadzki (Kancelaria Senatu RP w Warszawie) – Losy powstańców śląskich z mandatem senatora II RP.

10.45-11.00 – prof. dr hab. Wanda Musialik (Politechnika Opolska) – Zaangażowanie Adolf Sobota – koszykarza-powstańca i współtwórcy polskiego samorządu gospodarczego.

11.00-11.15 –Krzysztof Witosz (ZST w Wodzisławiu Śląskim) – Polityczne zaangażowanie dr. Alojzego Pawelca w sanacyjny system władzy.

11.15-11.30 – dyskusja

11.30-11.45 – przerwa

  • Panel 2 (moderacja: dr Mirosław Węcki)

11.45-12.00 – Dariusz Zalega (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Od Góry św. Anny nad Ebro. Powstańcy śląscy wśród antyfaszystowskich ochotników w wojnie domowej w Hiszpanii.

12.00-12.15 – dr hab. prof. ATH Piotr Żurek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) – Stanisław Ligoń delegat Rządu RP do Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi w Belgradzie (1940-1941).

12.15-12.30 – Konrad Graczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Członkowie Związku Powstańców Śląskich przed Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz).

12.30-12.45 – dr Paweł Parys (Muzeum Śląskie w Katowicach) – Powstańcy śląscy a kwestia Volkslisty. Przynależności do niemieckich organizacji i służby w wojsku niemieckim podczas II wojny światowej w świetle ankiet członkowskich Związku Weteranów Powstań Śląskich.

12.45-13.00 – dyskusja

13.00-13.45 – przerwa

  • Panel 3 (moderacja: dr hab. Maciej Fic)

13.45-14.00 – dr Marta Paszek (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach) – Powstaniec śląski stalinowskim sędzią wojskowym. Przypadek Karola Wystrychowskiego – zastępcy szefa WSR we Wrocławiu, sędziego WSR w Katowicach.

14.00-14.15 – dr Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Teodor Ludyga i jego perypetie z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa.

14.15-14.30 – dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach) – Popowstańcze losy Jana Zejera (1890–1953).

14.30-14.45 – Witold Iwaszkiewicz (Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny) – Charakterystyka zbiorów związanych z losami powstańców śląskich po 1922 roku w kolekcji Muzeum Czynu Powstańczego.

14.45-15.00 – dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski) – Powstańcy śląscy i działacze plebiscytowi we współczesnych nazwach ulic Opola upamiętnieni.

15.00-15.15 – dyskusja

15.15-15.30 – Podsumowanie konferencji.

Termin konferencji: 19 października 2018 r. godz.10.00.

Organizatorzy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Historyczne.

Miejsce: Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10

Osoby odpowiedzialne za konferencję:

dr Mirosław Węcki, tel. 661-039-224, miroslaw.wecki@ipn.gov.pl

dr hab. Maciej Fic, tel. 660-357-956, maciej.fic@us.edu.pl

 

 

do góry