Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum naukowe „Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana” – Wrocław, 9 października 2018

9 października 2018 roku we Wrocławiu odbyło się sympozjum naukowe „Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana” zorganizowane przez Oddział IPN we Wrocławiu.

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju odbył się w dniach 25–28 sierpnia 1948 roku w Auli Politechniki we Wrocławiu, będąc częścią odbywającej się równolegle Wystawy Ziem Odzyskanych. Na zaproszenie organizatorów do Wrocławia przybyło około 400 delegatów z 46 krajów – pisarzy, artystów oraz naukowców. Wśród zaproszonych przez władze komunistyczne znalazły się takie sławy, jak Pablo Picasso, Bertolt Brecht, Irene Joliot-Curie, Tadeusz Kotarbiński, Anna Seghers, Jorge Amado, Zofia Nałkowska czy Michaił Szołochow.

Punktem wyjścia do dyskusji była siedemdziesiąta rocznica imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem treści przyjętej wówczas rezolucji: „Kulturze krajów europejskich, które wniosły ogromny wkład do światowego dorobku ludzkości, grozi niebezpieczeństwo utraty oblicza narodowego. (…) Ludzie, którzy przyjęli metody faszyzmu, uprawiają w swoich krajach dyskryminację rasową, prześladują wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki. (…) Podnosimy głos w obronie pokoju, w obronie swobodnego rozwoju kulturalnego narodów, w obronie ich niepodległości narodowej, ich ścisłej współpracy i przyjaźni”. Okrągły jubileusz ma zachęcić do refleksji nad kondycją środowisk twórczych w 70 lat po kongresie, historii i przemian społecznych tejże grupy, uchwycenia zjawiska ciągłości i zmiany.

Sympozjum było transmitowane na kanale IPNtv Konferencje:

cz. 1

cz.2

do góry