Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę” – Ląd, 15 listopada 2017

Ogólnopolska konferencja o działalności wychowanków szkół salezjańskich w latach 1939-1956

 • Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
  Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
 • Otwarcie sympozjum przez ks. dr. hab. Mariusza Chamarczuka SDB – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
  Otwarcie sympozjum przez ks. dr. hab. Mariusza Chamarczuka SDB – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
 • Słowo wstępne dyrektora IPN w Poznaniu dr. hab. Rafała Reczka
  Słowo wstępne dyrektora IPN w Poznaniu dr. hab. Rafała Reczka
 • Pierwsza sesja: ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski, dr Rafał Sierchuła, s. Natalia Roman FMA
  Pierwsza sesja: ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski, dr Rafał Sierchuła, s. Natalia Roman FMA
 • Wystąpienie ks. prof. dr. hab. Jana Pietrzykowskiego
  Wystąpienie ks. prof. dr. hab. Jana Pietrzykowskiego
 • Wystąpienie zastępcy prezesa IPN prof. dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka
  Wystąpienie zastępcy prezesa IPN prof. dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka
 • Dr Rafał Sierchuła i ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
  Dr Rafał Sierchuła i ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
 • Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
  Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
 • Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
  Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
 • Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
  Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
 • Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
  Konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”
 • Wystąpienie dr. Wojciecha Muszyńskiego
  Wystąpienie dr. Wojciecha Muszyńskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, LENDA – Salezjańskie Gospodarstwo Rolne sp. z o.o. zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”, która odbyła się w Lądzie 15 listopada 2017 r. Celem konferencji było przedstawienie działalności wychowanków szkół salezjańskich w latach 1939-1956 i ich zaangażowania w walce o niepodległą Polskę: udział w kampanii wrześniowej, Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, antyniemieckiej działalności konspiracyjnej, udział w powstaniu antykomunistycznym itp.

Program:

9:00 Otwarcie sympozjum: ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, dr hab. Rafał Reczek – Dyrektor Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej

Sesja I. Okres II wojny światowej: moderator – ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB

9:30 ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski „Organizacja salezjańskich placówek szkolno-wychowawczych w Polsce podczas II wojny światowej”

9:50 dr Rafał Sierchuła „Wychowankowie salezjańscy w »dołach katyńskich« – ppor. Zygmunt Tyborowski, korporant, narodowiec”

10:10 mgr Aleksandra Pietrowicz „Środowisko konspiracyjne  »Poznańskiej Piątki« – przyczynek”

10:30 s. Natalia Roman FMA „Młodość Edwarda Kaźmierskiego w świetle jego Dzienniczka z 1936 r.”

10:50 mgr Mariusz Olczak  „Wychowankowie salezjańscy w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego”

11:10 mgr Michał Wołłejko „Tadeusz Karwowski. Wychowanek gimnazjum oo. Salezjanów w Różanym Stoku. Korporant, Konspirator, Partyzant”

11:30 mgr Katarzyna Utracka „Wychowankowie salezjańscy w Powstaniu Warszawskim”

11:50 Dyskusja

Sesja II. Konspiracja niepodległościowa po 1945 roku: moderator – dr Rafał Sierchuła

13:00 dr Wojciech Muszyński „Władysław »Żbik« Kołaciński, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych”

13:20 ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB „Wychowankowie salezjańscy w szeregach II konspiracji niepodległościowej”

13:50 prof. Piotr Niwiński „Służba u boku »Łupaszki«. Danuta Siedzikówna »Inka« w szeregach 5 Wileńskiej Brygady AK”

14:10 prof. Krzysztof Szwagrzyk „Przebieg prac w ramach poszukiwań grobu Danuty Siedzikówny »Inki« (1928-1946), sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”

14:30 dr Jacek Pawłowicz „Dariusz Stolarski, wychowanek salezjański, członek Federacji Młodzieży Walczącej i Konfederacji Polski Niepodległej w Płocku”

14:50 Dyskusja

15:15 Zakończenie konferencji 

 

do góry