Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Teren wobec Powstania Warszawskiego” – Warszawa, 24 czerwca 2014

 • Dr Tomasz Łabuszewski otwiera konferencję

We wtorek, 24 czerwca 2014 wCentrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia przy ul.Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Teren wobecPowstania Warszawskiego", zorganizowana przez Oddziałowe Biuro EdukacjiPublicznej IPN w Warszawie.

Sesja poświęcona byłasytuacji struktur terenowych AK w przededniu i podczas trwania PowstaniaWarszawskiego, ich reakcji na to zdarzenie, a zwłaszcza działaniom mającym nacelu przyjście z pomocą walczącej stolicy. W referatach zaprezentowane zostałym.in. próby zorganizowania odsieczy dla Warszawy, podejmowane w poszczególnychokręgach AK leżących po obu stronach frontu niemiecko-sowieckiego – likwidowaneprzez obu wrogów wolności Polski.

Zaprezentowane przezhistoryków badania potwierdziły m.in. że próby pomocy dla Warszawy, pomimoznacznego wysiłku organizacyjnego i zapału żołnierzy, skończyły się fiaskiem. Wwiększości przypadków dowódcy wielkich struktur terenowych i zgrupowańpartyzanckich AK realnie oceniali szanse słabo uzbrojonych oddziałów, które wprawdziepomimo ogromnych trudności mogłyby osiągnąć przedpole stolicy, leczwykrwawiłyby się, zwiększając jedynie bilans strat powstańczych i niezmieniając ostatecznego przebiegu boju o Warszawę. Na uwagę zasługują takżepróby przyjścia z pomocą dla Powstania Warszawskiego, podejmowane z terenówopanowanych przez wojska sowieckie. Te pełne poświęcenia działania oddziałów AKtakże z góry skazane były na porażkę.

PROGRAM

Otwarcie i prowadzeniekonferencji – dr Tomasz Łabuszewski

 • Sytuacja struktur AK wprzededniu i podczas trwania Powstania Warszawskiego – dr Andrzej Chmielarz
 • Działania pomocowe dlaPowstania Warszawskiego podejmowane przez jednostki trzech podokręgów Obszaru Warszawskiego AK – dr Krzysztof Kacprzak
 • Działania powstańcze w ObwodzieWarszawa-Powiat krypt. „Obroża" – dr Henryk Piskunowicz
 • Wileńska AK wobec PowstaniaWarszawskiego – prof. dr hab. Piotr Niwiński
 • Białostocki Okręg AK wobecPowstania Warszawskiego – Piotr Łapiński
 • Marsz 30 Poleskiej DP AK naodsiecz Warszawie – prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki
 • Oddziały NowogródzkiegoOkręgu AK w Powstaniu Warszawskim – dr Kazimierz Krajewski
 • Udział żołnierzy 27Wołyńskiej DP AK w Powstaniu Warszawskim – Magdalena Stulgis
 • Małopolskie struktury AKwobec Powstania Warszawskiego – Mirosław Surdej
 • Próby odsieczy dla PowstaniaWarszawskiego podejmowane przez oddziały Okręgu AK Lublin – dr Mariusz Bechta
 • Kielecki Korpus AK –niezrealizowana odsiecz – dr hab. Jerzy Gapys
 • Oddziały Łódzkiego Okręgu AKwobec Powstania Warszawskiego – dr Tomasz Toborek
 • Krakowski Okręg AK wobecPowstania Warszawskiego – dr Piotr Sadowski

Dyskusja

do góry