Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Czerwiec `89 po 25 latach” – Olsztyn, 28 maja 2014

  • Trzech parlamentarzystów z 1989 r. – Erwin Kruk, Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, Zenon Złakowski
  • Paweł Warot (Delegatura IPN w Olsztynie)

28 maja2014 r. w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie odbyłasię konferencja zatytułowana „Czerwiec '89 po 25 latach", zorganizowana przezolsztyńską Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej i OBN.

Obrady otworzył prof.dr hab. Stanisław Achremczyk, dyrektor OBN, który przypomniał wydarzenia zwiosny 1989 r. Pierwszą część spotkania prowadził Naczelnik Oddziałowego BiuraEdukacji Publicznej IPN w Białymstoku dr Waldemar Wilczewski. Jako pierwszy zreferentów głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Polak z Uniwersytetu MikołajaKopernika w Toruniu, który wystąpił z referatem pt. Geneza wyborówparlamentarnych w czerwcu 1989 r.. Renata Gieszczyńska z Delegatury IPNw Olsztynie przedstawiła olsztyńskie środowiska i organizacje opozycyjne przeciwne wyboromczerwcowym. Dr Piotr Kardela, również z olsztyńskiego IPN, ukazał medialnedziałania propagandowe strony opozycyjno-solidarnościowej na Warmii i Mazurachw czasie kampanii wyborczej. Z kolei Paweł P. Warot (Delegatura IPNw Olsztynie) zaprezentował propagandępartyjną w okresie Czerwca '89 na terenie województwa olsztyńskiego. AdamCherek z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku przybliżył zebranym znaczenieplakatów wyborczych z Lechem Wałęsą dla zwycięstwa „Solidarności" w wyborach,natomiast dr hab. Witold Gieszczyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegoprzedstawił konsekwencje społeczno-polityczne wyborów. Obrady podsumował prof.dr hab. W. Polak.

Konferencjitowarzyszyła prezentacja najnowszego wydawnictwa białostockiego IPN pt. Międzysystemami. Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych1989 r., pod red. Marcina Markiewicza i Anny Pyżewskiej, której dokonał drMarkiewicz. 

Konferencjazgromadziła liczne grono świadków wydarzeń sprzed 25 lat, parlamentarzystówsejmu kontraktowego, byłych opozycjonistów, działaczy społecznych i naukowców,którzy również zabrali głos w dyskusji.

do góry