Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja popularnonaukowa „Polska. Majdan. Ukraina” – Zabrze, 3 kwietnia 2014

  • Podsumowanie konferencji – Przemysław Miśkiewicz
  • Przed zjazdem na poziom 320 w Kopalni Guido

3 kwietnia 2014 r.  w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 (poziom320 metrówpod ziemią) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Polska. Majdan. Ukraina",zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Pokolenie.Współorganizatorzy wydarzenia: Kopalnia Guido w Zabrzu, Śląskie CentrumWolności i Solidarności, NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Patronatmedialny: „Gość Niedzielny".

Celem organizatorów konferencjibyło nie tylko opowiedzenie o tym, co wydarzyło się w trakcie ostatnichmiesięcy za naszą wschodnią granicą, ale także próba znalezienia odpowiedzi nakluczowe pytanie: jak wyglądają dzisiaj relacje polsko-ukraińskie. Na ilewydarzenia ostatnich miesięcy – w tym zdecydowane wsparcie dla ukraińskichdziałań wolnościowych przez polskie społeczeństwo i praktycznie wszystkie siłypolityczne – wpłynęły na nasze wzajemne relacje?

Konferencja składała się ztrzech bloków tematycznych, w trakcie których rozmawialiśmy o wspólnejprzeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Do dyskusji o historiizaprosiliśmy naukowców: Ukrainę reprezentowali dr Ołeksandr Zajcew zUniwersytetu we Lwowie i prof. Ihor Sribniak z Uniwersytetu Kijowskiego,natomiast stronę polską – dr Mariusz Zajączkowski z Polskiej Akademii Nauk orazdr hab. Henryk Głębocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moderatorami panelidyskusyjnych byli dr hab. Jan Jacek Burski z Uniwersytetu Jagiellońskiego orazdr hab. Igor Hałagida z IPN. Kolejny blok tematyczny poświęcony zostałteraźniejszości, a konkretnie obecności Polaków na kijowskim Majdanie. Wdyskusji uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący Samoobrony Majdanu AndrijGabrow, polski konsul w Kijowie Rafał Wolski oraz osoby, które spędziły wostatnich tygodniach na tym ukraińskim przyczółku wolności po kilkaset godzin:Paweł Kukiz i Przemysław Miśkiewicz. Tematem zajęli się również koledzy,których łączy wspólna historia działalności w latach 80. w NiezależnymZrzeszeniu Studentów: Andrzej Drogoń, dyrektor katowickiego oddziału IPN, atakże Paweł Kilarski oraz Wojciech Michalewicz. Trzecia część naszej dyskusjipoświęcona była temu, jak ostatnie wydarzenia na Ukrainie wpłyną na istotnyprzełom w naszych dwustronnych relacjach. Swoimi prognozami na tematprzyszłości podzielili się dziennikarze i politycy. Wśródtych drugich znaleźli się m.in. posłowie PO i PiS. Stronę ukraińskąreprezentowali politycy najważniejszych dzisiaj partii: UDAR-u, Batkiwszczynyoraz Swobody.

do góry