Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1956” – Toruń, 14 listopada 2013

FundacjaGenerał Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszająna 23. konferencję naukową „Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych wdziałalność niepodległościową w latach 1939–1956", organizowaną dlauczczenia Święta Niepodległości.

Obrady odbędą się dnia 14 listopada2013 r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu (Rynek Staromiejski 6).

Serdecznie zapraszamy.

PROGRAM

9.00 –Uroczyste złożenie kwiatów na grobie śp. gen. Elżbiety Zawackiej (cmentarz św.Jerzego, ul. Gałczyńskiego)

9.30 –Otwarcie sesji – senator Jan Wyrowiński (Przewodniczący Rady Fundacji GenerałElżbiety Zawackiej)

9.40–11.40– Referaty i komunikaty – obradom przewodniczą: dr hab. Mirosław Golon (UMKToruń/IPN Gdańsk) i Katarzyna Minczykowska (FGEZ/UMK Toruń)

 • Maria Weber („Rzeczpospolita", „Infor", „Rytm", Warszawa) – Emilia Malessa „Mira" „Pani Maria" (1909 – 1949). Wybawieniem jest śmierć
 • Katarzyna Minczykowska (FGEZ/UMK Toruń) – Gen. Elżbieta Zawacka (1909–2009) – żołnierz wyklęty?
 • Piotr Stanek (CMJW Łambinowice-Opole) – „Zawsze w cieniu męża" – Zofia Korbońska (1915–2010)
 • Ewelina Muszyńska (Uniwersytet Śląski) – Z Czortkowa do Zabrza. Konspiracyjne losy Heleny Żmud (1923–2001)

11.40–12.00– Przerwa kawowa

12.00–14.30– Referaty i komunikaty

 • dr Alicja Paczoska-Hauke (IPN Bydgoszcz) – „Winowajczynie". Sylwetki kobiet Okręgu Pomorskiego WiN
 • dr Joanna Żelazko (IPN Łódź) – Udział dziewcząt w konspiracji młodzieżowej w Łódzkiem 1945–1956
 • Marzena Kruk (IPN Gdańsk) – Losy sanitariuszek 5. Wileńskiej Brygady AK w okresie stalinowskim
 • Regina Piątek (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa), dr Dominika Siemińska (FGEZ Toruń) – Polki – ofiary represji komunistycznych na ukraińskiej liście katyńskiej w świetle źródeł archiwalnych i archeologicznych
 • dr hab. Mirosław Golon (UMK Toruń/IPN Gdańsk) – Zakład Karny w Fordonie w okresie stalinowskim

14.30–14.50– dyskusja

14.50–15.50– przerwa

15.50–17.50– Referaty i komunikaty

 • dr Zdzisław Jeziorski (Uniwersytet Medyczny Łódź) – Represje komunistyczne wobec żeńskiego konspiracyjnego personelu medycznego w latach wojny i po wojnie
 • Katarzyna Florczyk (IPN Poznań/UAM) – Represje władz wobec kobiet sprzeciwiających się kolektywizacji rolnictwa
 • dr Marek Jedynak (IPN Kielce) – Represje wobec kobiet współdziałających z poakowskimi oddziałami Mariana Sowy „Marynarza" i Aleksandra Życińskiego „Wilczura"
 • Robert Piwko (IPN Kielce) – Represje komunistyczne wobec kobiet działających w Inspektoracie IV Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Sandomierzu

17.50–18.20– dyskusja i podsumowanie obrad

Pliki do pobrania

do góry