Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Aparat władzy i życie społeczne mieszkańców Śląska Opolskiego w latach 1945–1989” – Opole, 23 października 2013

 • Opole_zaproszenie.jpg
 • 2002.jpg

Instytut PamięciNarodowej Delegatura w Opolu oraz Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiegozorganizowały konferencję naukową zatytułowaną „Aparat władzy i życie społecznemieszkańców Śląska Opolskiego w latach 1945–1989". Konferencja pod patronatemMarszałka Województwa Opolskiego odbyła się 23 października 2013 r. w Opolu, wUrzędzieMarszałkowskim (ul. Piastowska 14).

Konferencja byławydarzeniem zarówno w wymiarze lokalnym, jak i szerszym. Instytut zaprosiłprzedstawicieli z ogólnopolskich i lokalnych środowisk naukowych, społecznychoraz sympatyków historii miasta i regionu po 1945 r.

Celem konferencji jestprzybliżenie aktualnego stanu badań nad historią powojenną Śląska Opolskiego wujęciu ogólnym, jak i tzw. studiami przypadków.

Plankonferencji:

10.00 – otwarcie konferencji

Prof.Krzysztof Kawalec (NaczelnikIPN Delegatura w Opolu)

Moderatorsesji: dr hab. Robert Klementowski (Naczelnik Oddziałowego BiuraEdukacji Publicznej we Wrocławiu)

 • 10.15Janusz Oszytko (IPN Delegatura w Opolu), Przydatność powojennych aktuznania za zmarłego w badaniach historycznych pow. opolskiego podczas tzw.„wyzwolenia" Opolszczyzny w miesiącu od stycznia do marca 1945 r.
 • 10.35– drKsawery Jasiak (IPN Delegatura w Opolu), Kadra kierownicza i strukturyWojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu w latach 1950–1955
 • 10.55– drZbigniew Bereszyński (niezależny publicysta), Struktura organizacyjna,kadry i działalność Służby Bezpieczeństwa w woj. opolskim w latach 1956–1990
 • 11.15– o. Robert Wawrzeniecki, Walka mieszkańców o wybudowanie kościoła naPogorzelcu w Kędzierzynie-Koźlu (1956–1982)
 • 11.35 –  dr hab. Andrzej Szymański (WPiAUniwersytet Opolski), Kryptonim "Zamek". Inwigilacja przezkomunistyczne służby Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie w latach 1972–1989

 11.55– 12.25Przerwa

Moderatorsesji: dr Antoni Maziarz (wicedyrektor Instytutu Historii UniwersytetuOpolskiego)

 • 12.25 –dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski), Powstaniei funkcjonowanie organów cenzury w powiecie opolskim w latach czterdziestych
 • 12.45–  dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski), Obchody Święta Pracy w woj. opolskim w latach 50. XX. w. jako metodalegitymizacji władzy PZPR
 • 13.05 – Marcin Sroka (doktorantUniwersytetu Opolskiego), Działalność KW PZPR w Opolu wobecpierwszej i drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
 • 13.25– Dariusz Misiejuk (IPNOddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów we Wrocławiu),Akcja dekrucyfikacyjna w szkołach woj. opolskiego w  1958 r.
 • 13.45 – MagdalenaZawadzka (doktorant Uniwersytetu Opolskiego), Nadzór aparatu władzy nadmłodzieżą na przykładzie organizacji ZMP w Opolu

14.05 Zakończeniekonferencji

do góry