Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70 rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich – Katowice, 13 czerwca 2013

 • Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (UŚ Katowice) – Polacy i Ukraińcy na Wołyniu w okresie międzywojennym (1919–1939)
 • Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (UŚ Katowice) – Polacy i Ukraińcy na Wołyniu w okresie międzywojennym (1919–1939)
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach zorganizował konferencję naukową pt. „W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70 rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich”, która odbyła się 13 czerwca 2013 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach ( ul. Bankowa 11a, sala konferencyjna). Podczas konferencji wykłady wygłosili: dr Andrzej Drogoń, dyrektor oddziału katowickiego IPN oraz dr Grzegorz Bębnik, historyk OBEP IPN w Katowicach.

Konferencji towarzyszyła wystawa tematyczna książek, zorganizowana przez CINiBA oraz Wystawa nt. ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947 zorganizowana przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.

PROGRAM 

10.00 Otwarcie konferencji

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego,

Mgr inż. Stanisław Grossmann – Prezes Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka – Dyrektor Instytutu Historii UŚ 

I sesja 10.20–12.00

 • 10.20 – 10.40
  Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (UŚ Katowice) – Polacy i Ukraińcy na Wołyniu w okresie międzywojennym (1919–1939)
 • 10.40–11.00
  Dr hab. Krzysztof Nowak (UŚ Katowice) – Ukraińskie koncepcje niepodległościowe w latach II wojny światowej
 • 11.00–11.20
  Dr Andrzej Drogoń (IPN Katowice) – Metody i formy aktów ludobójstwa dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. Wybrane przykłady oparte na relacjach świadków
 • 11.20–11.40
  Prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka (UŚ Katowice) – Sytuacja na Wołyniu w opiniach władz polskich w kraju i na uchodźstwie (1939–1945)
 • 11.40–12.00
  Dr Lucyna Kulińska (AGH Kraków) – Dyskusja wokół ustalenia rozmiarów strat ludności polskiej województw wschodnich II RP ofiar ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej

 

Przerwa kawowa 12.00–12.30

II sesja 12.30–15.00

 

 • 12.30–12.50
  Dr Janusz Kłapeć (UMCS Lublin) – Uchodźcy z Wołynia na Lubelszczyźnie w Generalnym Gubernatorstwie w 1943 roku
 • 12.50–13.10
  Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (Fundacja im. Brata Alberta) – Męczeństwo Kościoła rzymskokatolickiego w czasach ludobójstwa na Kresach
 • 13.10–13.30
  Prof. KUL dr hab. Maria Dębowska (KUL Lublin) – Postawy duchownych łuckich wobec zagrożenia ze strony nacjonalistów ukraińskich w latach 1943–1944
 • 13.30–13.50
  Dr Grzegorz Bębnik (IPN Katowice) – Od Lwowa do Skwarzawy. Losy powiatu złoczowskiego w warunkach zagrożenia ukraińskiego na przykładzie „Zapisków” Wiesławy Michałek
 • 13.50–14.10
  Antoni Wilgusiewicz (TMLiKPW) – Losy nauczycieli polskich na Podolu podczas II wojny światowej

Dyskusja

Zamknięcie Konferencji

do góry