Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „70. rocznica ujawnienia Zbrodni Katyńskiej 1943–2013” – Katowice, 4 kwietnia 2013

  • Podsumowanie konferencji – dr Andrzej Drogoń, dyrektor katowickiego IPN
  • Od lewej Tomasz Gonet (OBEP Katowice), Marcin Kania i Grzegorz Grześkowiak (Rodzina Policyjna 1939)
  • Tablica patrona auli – podinsp. PWŚl. Piotra Urbańczyka na terenie Szkoły Policji w Katowicach
Description

Katowicki Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zorganizowały konferencję popularnonaukową pt. „70. rocznica ujawnienia Zbrodni Katyńskiej 1943–2013”. Wydarzenie odbyło się w auli im. Podinspektora Policji Województwa Śląskiego Piotra Urbańczyka w Szkole Policji w Katowicach ( ul. Gen. Jankego 276), pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Program konferencji i uroczystości:

10.30  
Rozpoczęcie konferencji – powitanie przybyłych gości i uczestników

10.45
Wyjście delegacji z auli celem złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przed obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy PWŚl. zamordowanych przez NKWD na wschodzie oraz pod tablicą poświęconą patronowi auli podinsp. PWŚl. Piotrowi Urbańczykowi na terenie Szkoły Policji w Katowicach

10.55
Wręczenie okolicznościowych monet Narodowego Banku Polskiego zasłużonym członkom Katowickiego Oddziału Rodziny Policyjnej 1939 r. oraz osobom wspierającym Katowicki Oddział Rodziny Policyjnej 1939 r.

11.15–13.30
Referaty historyków:
  • Marcin Kania (Rodzina Policyjna 1939), Losy polskich jeńców wojennych i osób internowanych po 17 września 1939 r. na terytorium Związku Radzieckiego

  • Tomasz Gonet (IPN Katowice), Zbrodnia Katyńska – droga do prawdy

  • Grzegorz Grześkowiak (Rodzina Policyjna 1939), Funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego w „dołach śmierci” w Miednoje

  • kpt. dr Adrian Siadkowski (Śląski Oddział SG w Raciborzu), Funkcjonariusze Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w aspekcie Zbrodni Katyńskiej

  • podkom. Katarzyna Grześkowiak (Szkoła Policji w Katowicach), Policyjne znaki pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej

  • Dyskusja
13.30
Zakończenie konferencji oraz przejście do Sali Tradycji
do góry