Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Od kresowych pomników cywilizacji łacińskiej po Żołnierzy Wyklętych” – sesja poświęcona pamięci dr. hab. prof. PWSW Janusza Kurtyki – Przemyśl, 20 kwietnia 2012 r.

Dnia 10 kwietnia 2012 r. minęła druga rocznica tragicznej śmierci dr. hab. Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005–2010. W związku z tym, 20 kwietnia br. oddział krakowski IPN oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, gdzie przez lata Janusz Kurtyka był wykładowcą, przypomniały te zagadnienia, które uważał On za ważne.

Przedmiotem Jego głównych zainteresowań w pracy naukowo-badawczej były problemy odległe z punktu widzenia współczesnego człowieka – tematyka państwa polskiego w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej oraz historia rodów i walki o dominację także na terenach pozostających obecnie poza granicami Polski. Zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej zabiegał On o zachowanie pamięci o chrześcijańskich korzeniach Europy, ale też o tych, których walka o niepodległość Polski i  ofiara poniesiona przez nich w wyniku tej walki, w okresie istnietnia PRL pozostawały tematem tabu.

Jego rozległe zainteresowania – „od kresowych pomników cywilizacji łacińskiej po Żołnierzy Wyklętych” – uczyniono tytułem tegorocznej sesji popularnonaukowej, poświęconej pamięci dr. hab. prof. PWSW Janusza Kurtyki.

Program sesji:

10.00 Msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki

Archikatedra rzymskokatolicka w Przemyślu

11.40 Otwarcie sesji

Instytut Historii PWSW w Przemyślu, Pałac Lubomirskich, ul. T. Terleckiego 6
JM Rektor PWSW , prof. dr hab. Jan Draus

  • prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – Wobec białych plam i zaniedbań badawczych. Egzemplum Podole
  • dr Marian Wolski – Zapomniane pomniki europejskiej cywilizacji. Ostatni projekt badawczy śp. Janusza Kurtyki

12.40–13.00 Przerwa

  • dr Zbigniew K. Wójcik – Wobec białych plam i zaniedbań badawczych. Egzemplum PRL
  • dr hab. Filip Musiał – Żołnierze Wolnej Polski. Wykład połączony z prezentacją pośmiertnie wydanej książki Janusza Kurtyki „Z dziejów agonii i podboju”
  • Wojciech Frazik – W trosce o pamięć. Janusz Kurtyka – redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u”. Wykład połączony z prezentacją księgi pamiątkowej – wydania specjalnego „Zeszytów Historycznych WiN-u”

14.00–14.45 Przerwa

  • Historyk – człowiek z zasadami? Między wolnością słowa i badań naukowych a autocenzurą. Panel dyskusyjny z udziałem prof. dr. hab. Jana Drausa, prof. dr. hab. Ryszarda Terleckiego, dr. Stanisława Stępnia oraz Mateusza Szpytmy, poprowadzi dr Dariusz Iwaneczko

16.00 Zakończenie sesji i złożenie kwiatów przed obeliskiem przy Pałacu Lubomirskich

16.30 Spotkanie seminarzystów i studentów dr. hab. prof. PWSW Janusza Kurtyki

Instytut Historii PWSW w Przemyślu

do góry