Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Doświadczenia z Łodzi i regionu” z udziałem historyków z łódzkiego oddziału IPN – Łódź, 8 grudnia 2011

W związku z obchodzoną w tym roku trzydziestą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi zorganizowały konferencję naukową poświęconą temu zagadnieniu. Wzięli w niej udział również pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

PROGRAM

 • 10.30 otwarcie konferencji
 • 10.50 Leszek Próchniak (IPN Oddział w Łodzi),
  Stan wojenny w Łódzkiem – węzłowe wydarzenia i ich specyfika
 • 11.10 Kamila Orman (UŁ),
  Na gołdapskiej ziemi. Łodzianki internowane w okresie stanu wojennego
 • 11.30 dr hab. Krzysztof Lesiakowski (UŁ),
  Kolejkowa codzienność. Problemy zaopatrzeniowe mieszkańców Łodzi 1981–1983

11.50 przerwa kawowa

 • 12.10 dr Aleksy Piasta (AP w Piotrkowie Trybunalskim),
  Stan wojenny w Piotrkowie Trybunalskim z perspektywy władz wojewódzkich
 • 12.30 dr Andrzej Wróbel (AP w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim),
  PZPR w Tomaszowie Mazowieckim w realiach stanu wojennego
 • 12.50 Andrzej Czyżewski (IPN Oddział w Łodzi),
  Stan wojenny w regionie sieradzkim
 • 13.10 Mielna Przybysz (IPN Oddział w Łodzi),
  Ziemia kutnowska po 13 grudnia 1981. Sytuacja polityczna, nastroje i reakcje społeczne na przykładzie małego ośrodka miejskiego

13.30 przerwa kawowa

 • 13.50 Anna Miller (AP w Łodzi),
  Źródła do dziejów stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Łodzi
 • 14.10 dr Sylwia Hadrysiak (MTN),
  Stan wojenny w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
 • 14.30 dr Tomasz Matuszak (AP w Piotrkowie Trybunalskim),
  Źródła do dziejów stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trubunalskim

14.50 dyskusja

Konferencja odbyła się 8 grudnia br. w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147.

 

do góry