Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Walka o wartości w stalinowskiej Polsce” – Kielce, 2 czerwca 2011

2 czerwca 2011 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, ul. Jana Pawła II 7, odbyła się konferencja naukowa „Walka o wartości w stalinowskiej Polsce”, zorganizowana przez Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach oraz Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.

Program

11.00 – rozpoczęcie konferencji

  • dr hab., prof. UKSW Jan Żaryn (Warszawa) – Cechy stalinizmu w procesie kształtowania nowego człowieka i społeczeństwa systemu totalitarnego. Specyfika czy powtarzalność?
  • dr hab., prof. UJK Ryszard Gryz (Kielce) – Region świętokrzyski jako poligon doświadczalny dla polityki wyznaniowej komunistów (1945–1956)
  • s. dr Barbara Gromada (Warszawa) – Losy szkół nazaretańskich w komunistycznej Polsce
  • s. Danuta Kozieł (Kraków) – Siostry Kieleckiego Nazaretu więzione przez władze stalinowskie
  • dr Tomasz Domański (Delegatura IPN Kielce) – Przedstawienie stanu badań prowadzonych w związku z publikacją wspomnień s. Izabelli Machowskiej
  • dyskusja

13.00 – podsumowanie konferencji: Leszek Bukowski, naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach
 

Pliki do pobrania

do góry