Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Świat wobec „Solidarności” 1980–1989” – Wrocław, 21–23 października 2010 r.

English version

 
CALL FOR PAPERS   
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Świat wobec „Solidarności” 1980–1989
Wrocław, 21–23 października 2010
 

Kiedy w sierpniu 1980 roku w Polsce wybuchły strajki, w wyniku których powstała „Solidarność”, opinia publiczna na całym świecie zdała sobie sprawę, że stało się coś ważnego. Po raz pierwszy za żelazną kurtyną stworzono masową, niezależną od totalitarnego państwa organizację związkową. Przez prawie półtora roku obserwowano z uwagą efekty bezkrwawej walki polskich robotników o prawo do godnego życia i wolności. Okazało się, że jest możliwe, choćby na jakiś czas, przełamanie bariery dzielącej Europę. Rządy i parlamenty, organizacje polityczne, społeczne i zawodowe, związki religijne i towarzystwa charytatywne chciały wesprzeć „Solidarność” poprzez przesyłanie pomocy materialnej, rozwijanie kontaktów, doradzanie w sprawach organizacyjnych. Ta nie do końca sformalizowana i niechętnie przyjmowana przez władze komunistyczne współpraca przyczyniła się do wzmocnienia „Solidarności”. Dowodziła, że polski ruch demokratyczny nie jest samotny w swych zmaganiach, co stało się jeszcze ważniejsze po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku. W tym trudnym czasie „Solidarność” mogła nadal liczyć na wsparcie i pomoc z całego świata. W dziesiątkach państw dochodziło do spontanicznych protestów i manifestacji, powstawały różnorodne komitety, po kilku tygodniach wznowiono, tym razem nielegalnie, wysyłkę sprzętu i pieniędzy. Na mniejszą skalę odruchy solidarności obserwowano w bloku wschodnim.

Zjawisko to, o niezwykle szerokim zasięgu, powinno zostać opisane. Tymczasem wciąż stan badań jest niezadowalający, wiele archiwów uległo zniszczeniu lub rozproszeniu, niewielu uczestników wydarzeń spisało swoje relacje. Aby choć w części zmienić ten stan rzeczy Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowały międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną Świat wobec „Solidarności” 1980–1989.
Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Konferencja odbyła się we Wrocławiu w Sali Wielkiej Starego Ratusza (Muzeum Miejskie, Sukiennice 14/15, I piętro). Obrady prowadzono w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Konferencja była otwarta dla publiczności.  

do góry