Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja popularnonaukowa z okazji 25. rocznicy podpisania „Porozumień Sierpniowych” – Białystok, 4 września 2005 r.

Uroczysta sesja popularnonaukowa, zorganizowana 4 września 2005 r. przez OBEP IPN w Białymstoku, wspólnie z Zarządem Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zakończyła lokalne obchody 25. rocznicy podpisania „Porozumień Sierpniowych”.

W sesji wzięło udział kilkuset działaczy związku oraz oficjalni goście, m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Barbara Kudrycka, senator Jan Szafraniec, wojewoda podlaski Marek Strzaliński oraz legendarny przewodniczący białostockiej „Solidarności” w stanie wojennym Stanisław Marczuk.
Sesja historyczna została poprzedzona wręczeniem okolicznościowych medali i dyplomów za zasługi dla NSZZ „Solidarność”, które otrzymali m.in. dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku prof. Cezary Kuklo oraz kierownik referatu badań naukowych OBEP Tomasz Danilecki.
Następnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na wspomnienia o początkach „Solidarności” w regionie, ogłoszonego przez OBEP w Białymstoku pod hasłem „Moja pierwsza „Solidarność”. Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia w postaci książek i albumów, ufundowanych wspólnie przez dyrektora Oddziału IPN i Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józefa Mozolewskiego. Otrzymali je: Raisa Sokołowska, działaczka związkowa z Siemiatycz, Bernard Bujwicki, współzałożyciel pierwszego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i późniejszy członek Zarządu Regionu Białystok oraz Kazimierz Skobodziński, działacz „Solidarności” w PKP Białystok.

Podczas sesji wygłoszono następujące referaty:

  • Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku) – NSZZ „Solidarność” w Białymstoku w okresie legalnej działalności (1980-1981)

  • Tomasz Danilecki (IPN Białystok) – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w latach 1980-1981

  • Dr Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok) – Kościół katolicki i Kościół prawosławny na Białostoczyźnie wobec powstania NSZZ „Solidarność”

  • Marcin Zwolski (IPN Białystok) – Region „Pojezierze” a Region „Białystok” – dwie „Solidarności” w stanie wojennym.

Największe zainteresowanie i ożywioną dyskusję wzbudziły referaty Marcina Zwolskiego i dr. Krzysztofa Sychowicza.
Uroczystość odbyła się w auli wielkiej Pałacu Branickich.

do góry