Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziemie niepodległościowe w woj. białostockim w latach 1944-1956

 • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Warszawa) - Aparat bezpieczeństwa wobec podziemia niepodległościowego w Polsce po 1944 r.
 • Tomasz Danilecki (Białystok) - Stan badań nad powojennymi dziejami podziemia niepodległościowego w woj. białostockim
 • dr Rimantas Miknys (Wilno) - Próba charakterystyki litewskiego podziemia niepodległościowego po 1944 r.
 • ks. Kazimierz Litwiejko (Białystok) - Białostocki Okręg Zrzeszenia WiN
 • Jerzy Kułak (Białystok) - Białostocki Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
 • Tomasz Łabuszewski (Warszawa) - Inspektorat grodzieński w strukturach białostockiego Zrzeszenia WiN w latach 1945-1947
 • doc. Natalia Rybak (Grodno) - Kwestia likwidacji podziemia poakowskiego w zachodnich rejonach Białorusi w latach 1944-1948
 • dr Sławomir Poleszak (Lublin) - Zarys dziejów podziemia antykomunistycznego na terenie b. Inspektoratu Armii Krajowej Łomża w latach 1945-1957
 • Waldemar Brenda (Pisz) - NZW na terenie pow. kolneńskiego
 • Jerzy Zieleniewski (Białystok) - Organizacja i zadania wywiadu AKO-WiN w latach 1945-1947 na przykładzie obwodu Wysokie Mazowieckie
 • Bartłomiej Rychlewski (Warszawa) - Oddział Samoobrony "Bębna" Komendy Obwodu WiN Suwałki
 • Krystyna Pasiuk (Białystok) - Ostatni "leśni" Suwalszczyzny
 • dr Jan Snopko (Białystok) - Sytuacja społeczno-polityczna i działalność podziemia na terenie gminy Lipsk w latach 1944-1954
 • prof. Eugeniusz Mironowicz (Białystok) - Polskie podziemie w oczach ludności białoruskiej
 • Wiesław Choruży (Białystok) - Pacyfikacja wsi Zanie przez oddział NZW PAS kpt. Romualda Rajsa "Burego"
 • Marcin Zwolski (Białystok) - Członkowie podziemia niepodległościowego w więzieniu w Białymstoku po 1944 r. (uwagi wstępne)
 • Piotr Łapiński (Białystok) - Kwestia pochówków żołnierzy podziemia niepodległościowego na Białostocczyźnie
do góry