Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Prasa podziemna w PRL” – Olsztyn, 3–5 listopada 2010

W dniach 3–5 listopada 2010 r. w Olsztynie odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa „Prasa podziemna PRL”, zorganizowana przez miejscową Delegaturę IPN i Bibliotekę Uniwersytecką UWM. Konferencja, będąca już trzecim (po Wrocławie i Szczecinie) spotkaniem uczestników projektu naukowo-badawczego „Działania Służby Bezpieczeństwa wobec dziennikarzy”, którego koordynatorem jest prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, zgromadziła blisko dwudziestu referentów z różnych ośrodków naukowych kraju, zajmujących się tematyką Polski Ludowej. Oprócz pracowników IPN z różnych oddziałów i delegatur, obecni byli m.in. naukowcy z takich placówek, jak Instytut Historii PAN, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Wolnego Słowa z Warszawy.

Konferencję otworzył Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Grzegorz Jasiński. Następnie głos zabrali koordynatorzy projektu: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza i dr Sebastian Ligarski. Obecny na konferencji prezydent Olsztyna Jerzy Szmit, założyciel i działacz olsztyńskiego NZS-u i twórca pism podziemnych, przypomniał zgromadzonej publiczności, wśród której byli dawni działacze „Solidarności”, drukarze i kolporterzy pism podziemnych, a także młodzież licealna, jak wyglądała działalność opozycyjna w PRL.

Pierwszego dnia poruszano tematykę m.in.: prasy internowanych, prasy NZS UW i niezależnej prasy chłopskiej. Wiele powiedziano również na temat publikacji podziemnych w zasobach Biblioteki Narodowej oraz BUiAD IPN. Usłyszeć można było także o „Radiu Solidarność” zarówno w sensie ogólnopolskim, jak i regionalnym. Pierwszy dzień konferencji kończyła promocja „Encyklopedii Solidarności”.

Drugiego dnia konferencji referowano m.in. na temat wydarzeń w PRL w latach osiemdziesiątych na podstawie prasy polonijnej, porównywano też treści rozmaitych pism robotniczych: Stoczni Gdańskiej oraz innych ośrodków miejsko-przemysłowych – Elbląga, Szczecina, Łodzi, Rzeszowa, Torunia. Następnie przedstawiono obraz wyborów do sejmu kontraktowego w 1989 r. w bydgoskiej prasie podziemnej i ogólny obraz przemian 1989 r. w prasie łódzkiej, zaprezentowano także szereg informacji na temat środowiska samych kolporterów i wydawców na przykładzie Pawła Mikłasza – długoletniego tajnego współpracownika SB. Drugi dzień konferencji zakończył się promocją wydawnictw IPN: „Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL” (Szczecin 2010) oraz „Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowisk dziennikarskich 1945–1990” (Warszawa 2010).

Ostatni dzień konferencji poświęcony był w całości problematyce olsztyńskiej i byłego województwa olsztyńskiego. Referaty wygłosili pracownicy olsztyńskiej Delegatury IPN i UWM. Poruszono zagadnienia związane z powstaniem, drukiem i kolportażem pism podziemnych: solidarnościowego „Rezonansu”, „Larwa” Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, „Inicjatyw Warmińskich” i „Ech Mrągowa”. Bardzo interesujące było wystąpienie poświęcone strajkowi drukarzy w Olsztyńskich Zakładach Graficznych.

Konferencji towarzyszyła specjalnie zorganizowana wystawa „Prasa i wydawnictwa niezależne na Warmii i Mazurach 1980–1989” autorstwa Renaty Gieszczyńskiej i Dominika Krysiaka ze zbiorów Delegatury IPN w Olsztynie i materiałów z Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej UWM. Patronat medialny nad konferencją sprawowało Polskie Radio Olsztyn.

PROGRAM

3 LISTOPADA

14.00–17.15

 • Konrad Knoch (ECS Gdańsk),
  Prasa liberalna drugiego obiegu w latach 1979-1990
 • Andrzej W. Kaczorowski,
  Niezależna prasa chłopska 1977-1989
 • Tomasz Truskawa (SWS Warszawa),
  Prasa zakładowa lat 80. w PRL
 • Grzegorz Wołk (IPN Warszawa),
  Prasa drugiego obi gu w zasobie Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN – zarys problematyki
 • Joanna Bachtin (BN Warszawa),
  Gromadzenie wydawnictw niezależnych w Bibliotece Narodowej
 • Marta Marcinkiewicz (IPN Szczecin),
  Prasa internowanych
 • Grzegorz Majchrzak (IPN Warszawa),
  Nie tylko prasa. Fenomen Radia „Solidarność”
 • dr Krzysztof Osiński (IPN Bydgoszcz),
  Radio „Solidarność” w Bydgoszczy
 • dr Dominika Rafalska (ID UW Warszawa),
  Prasa drugiego obiegu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1981

17.15–17.45

 • Dyskusja

17.45–19.00

 • Promocja książki Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989

4 LISTOPADA

9.00-12.15

 • dr hab. Mirosław Golon (IPN Gdańsk),
  Związek Sowiecki na łamach polskiej prasy podziemnej w la tach 80. – wybrane zagadnienia
 • prof. dr hab. Ryszard Sudziński (UMK Toruń),
  Wydarzenia w Polsce w latach 1980-1990 w świetle prasy polonijnej w Chicago
 • Bartosz Kaliski (IH PAN Warszawa),
  Etos i walka. Porównanie treści pism „Hutnicy ‘82” (Warszawa) i „Hutnik” (Kraków)
 • Arkadiusz Kazański (IPN Gdańsk),
  „Rozwaga i Solidarność” – pismo podziemnej „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 1982-1988
 • Karol Nawrocki (IPN Gdańsk),
  Elbląska prasa podziemna 1982-1989
 • Paweł Szulc (IPN Szczecin),
  Szczecińska prasa drugoobiegowa w 1989 roku
 • Katarzyna Kyc (IPN Rze szów),
  Rzeszowska prasa niezależna w la tach 1985-1990
 • Jan Olaszek (IPN Warszawa),
  „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” (1984-1990)

12.15–12.45

 • Dyskusja

12.45–15.30

 • Przerwa

15.30–17.00

 • Kamila Churska (IPN Bydgoszcz),
  Wybory 1989 w bydgoskiej prasie podziemnej
 • dr Przemysław Wójtowicz (IPN Byd goszcz),
  „Wolne Słowo. Serwis informacyjny”. Biuletyn toruńskiej „Solidarności”
 • dr Sebastian Pilarski (IPN Łódź),
  Łódzka prasa podziemna wobec procesu przemian politycznych w Polsce w 1989 roku Prasa podziemna w PRL
 • Józef Śreniowski (IPN Łódź),
  Środowiska kolporterów na tle zjawiska wydawnictw podziemnych lat 80-tych (po 13 grudnia 1981 r.) w Łodzi i regionie łódzkim
 • dr Sławomir Cenckiewicz,
  Paweł Mikłasz – szkic do portretu podziemnego wydawcy-konfidenta

17.00–17.30

 • Dyskusja

17.30–18.30

 • Promocja książek Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL oraz Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego

5  LISTOPADA

9.00–11.00

 • Dominik Krysiak (IPN Olsztyn),
  Obraz polskiej rzeczywistości lat 80. XX wieku na łamach olsztyńskiego pisma „Rezonans”
 • Renata Gieszczyńska (IPN Olsztyn),
  Podziemne pismo Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur „Larwa”
 • dr Witold Gieszczyński (UWM Olsztyn),
  Strajk w Olsztyńskich Zakładach Graficznych w 1981 roku na łamach „Gazety Olsztyńskiej”
 • dr Piotr Kardela (IPN Olsztyn),
  „Inicjatywy Warmińskie” – pismo środowiska liberalnej opozycji w Olsztynie
 • Paweł P. Warot (IPN Olsztyn),
  Działania operacyjne SB wobec lokalnej prasy podziemnej na przykładzie „Echa Mrągowa”

11.00–11.30

 • Dyskusja

Pliki do pobrania

do góry