Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Kaszubi w PRL” – Gdynia, 27 kwietnia 2007 r.

27 kwietnia 2007 r. w Sali Morskiej B4 Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni-Redłowie (Al. Zwycięstwa 96/98) odbyła się zorganizowana wspólnie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku konferencja „Kaszubi w PRL” .

Program:

10.00 – Otwarcie konferencji – dr Mirosław Golon, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i Artur Jabłoński, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

CZĘŚĆ I

Prowadzenie: dr Igor Hałagida (IPN)

10.10 – Okupacyjna specyfika Pomorza i jej wpływ na losy Kaszubów – dr hab. prof. UG Bogdan Chrzanowski (Muzeum Stutthof w Sztutowie)
10.40 – Powojenna rehabilitacja Kaszubów i Pomorzan – mgr Sylwia Bykowska (IPN Gdańsk)
11.10 – Rozpracowywanie środowiska byłych członków TOW „Gryf Pomorski” przez Urząd Bezpieczeństwa – dr hab. prof. UG Andrzej Gąsiorowski (Muzeum Stutthof w Sztutowie)
11.40 – Działania aparatu bezpieczeństwa wobec ruchu kaszubskiego – dr Alicja Paczoska-Hauke (IPN Gdańsk, Delegatura w Bydgoszczy)

CZĘŚĆ II

Prowadzenie: red. Marek Adamkowicz (ZKP)

13.30 – Działalność Kaszubów w Toruniu w ramach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i podziemnej „Solidarności” w okresie stanu wojennego i w latach następnych – dr hab. prof. UMK Wojciech Polak (Instytut Politologii UMK w Toruniu)
14.00 – Aleksander Labuda w świetle akt bezpieki – mgr Dariusz Szymikowski
14.30 – Opór społeczny przeciwko systemowi komunistycznemu wśród Kaszubów w latach 80. minionego wieku na przykładzie ziemi puckiej – mgr Tomasz Antoni von Piechowski
15.00 – Debata publiczna z udziałem prelegentów
16.00 – Zakończenie konferencji

do góry