Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja popularnonaukowa z okazji 85. rocznicy erygowania Diecezji Gdańskiej (1925–2010) – Gdańsk, 26 lutego 2011

26 lutego br. w sali teatralnej Domu Parafialnego parafii  im. św. Stanisława Kostki w Gdańsku-Oliwie (ul. Abrahama 38) odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona historii Archidiecezji Gdańskiej. 30 grudnia ub. r. minęła dość niepostrzeżenie 85. rocznica ustanowienia Diecezji Gdańskiej (1925 r.), która w 1992 r. została podniesiona do rangi archidiecezji. Spotkanie zostało podzielone na dwie części, w ramach których zostały przedstawione w referatach oraz komunikatach wybrane aspekty dotyczące struktur i historii Diecezji Gdańskiej. Po sesji zaplanowano krótką dyskusję. Warto podkreślić, że poza pojedynczymi publikacjami opisującymi bądź sylwetki niektórych z biskupów gdańskich, bądź jedynie wąskie zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji kościelnej na Pomorzu Gdańskim od 1925 r., nikt dotąd nie podjął się rzetelnych, całościowych badań nad Diecezją Gdańską. Organizatorzy ufają, że sesja popularnonaukowa była pierwszym spotkaniem, które być może zwróci uwagę na to zagadnienie, a w przyszłości uda się zorganizować kolejne sesje lub konferencje, które w sposób szerszy opisywałyby Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Gdańskim. Organizatorami sesji są: Oddział Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku oraz Klub Inteligencji Katolickiej.

Program sesji

Referaty

  • ks. dr Mirosław Paracki Wprowadzenie
  • dr hab. Grzegorz Berendt Geneza i tło historyczne powstania Diecezji Gdańskiej
  • ks. dr Leszek Jażdżewski  Pierwszy Synod Gdański a ludność polska Wolnego Miasta Gdańska
  • Adam Hlebowicz Kościół Gdański w latach przełomu (Grudzień ’70 i Stan Wojenny)

Pytania do referentów, przerwa na kawę.

Komunikaty

  • Jan Daniluk  Swastyka kontra Krzyż. Życie i działalność ks. Johannesa Paula Aeltermanna (1876-1939)
  • Stanisław Flis  Odbudowa kościoła św. Brygidy w Gdańsku jako przykład stosunków między władzą świecką a Kościołem katolickim
  • Marek Sosnowski  Rewindykacja zabytków kościelnych na przykładzie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża  Św. w Pruszczu Gdańskim

Dyskusja, zakończenie sesji.

do góry