Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983” – Zabrze, 15 grudnia 2011

15 grudnia 2011 roku w zabrzańskiej kopalni GUIDO Instytut Pamięci Narodowej zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983”. Konferencja odbyła się na poziomie 320 metrów pod powierzchnią, w zabytkowej części kopalni. Jej inauguracji dokonał dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Drogoń. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, wygłaszając pierwszy referat, przedstawił spojrzenie badaczy najnowszej historii Polski na stan wojenny po trzydziestu latach. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że cały czas w powszechnej świadomości pokutuje wiele mitów na temat wydarzeń z grudnia 1981 roku. Dlatego też przed historykami stoi ważne zadanie rzetelnego rozprawienia się z kłamstwami na temat stanu wojennego, a zwłaszcza okoliczności jego wprowadzenia.

W pierwszej części – otwierającej konferencję – prof. Wojciech Polak z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przedstawił specyfikę represji stosowanych przez komunistyczny reżym wobec przedstawicieli opozycji w okresie stanu wojennego. Natomiast naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach prok. Ewa Koj omówiła przestępstwa stanu wojennego i działania pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, mające na celu postawienie przed sądami osób odpowiedzialnych za zbrodnie komunistyczne po 13 grudnia 1981 roku.

W kolejnych częściach konferencji zaproszeni historycy przedstawili swoje referaty w ramach następujących bloków: „Internowania i uwięzienia – część operacji wprowadzenia stanu wojennego oraz narzędzie represji”, „Ośrodki odosobnienia internowanych – organizacja, funkcjonowanie i życie codzienne” oraz „Internowani i więzieni w stanie wojennym – portret socjologiczny”.

Podczas swojego pobytu na Śląsku Prezes IPN uczcił pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego, składając kwiaty pod pomnikiem ku czci górników poległych 16 grudnia 1981 w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.

PROGRAM KONFERENCJI

Pliki do pobrania

do góry