Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Między Sierpniem a Grudniem. Solidarność w Krakowie i w Małopolsce w latach 1980–1981” – Kraków, 30 września 2005 r.

„Pamiętam ten niezwykły klimat wolności, jaki towarzyszył zakładaniu »Solidarności« w moim instytucie jesienią 1980 roku” – wspominał wydarzenia sprzed ćwierć wieku rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł otwierając sesję naukową „»Solidarność« w Krakowie i Małopolsce 1980–1981” zorganizowaną przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Pierwszą, poranną część konferencji otworzył prof. dr hab. Karol Musioł rektor UJ oraz Wojciech Grzeszek przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Małopolska. Licznych gości wśród nich – ks. kard. Franciszka Macharskiego, posłankę Prawa i Sprawiedliwości Barbarę Bubulę, przedstawicieli władz samorządowych oraz wielu świadków historii, wśród nich rodziców Bogdana Włosika zastrzelonego przez funkcjonariusza SB w Nowej Hucie – powitał dr hab. Janusz Kurtyka dyrektor krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz prof. dr hab. Piotr Franaszek, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu prowadzący sesję.
Sesję rozpoczął film Dariusza Walusiaka ilustrujący wydarzenia w Krakowie od lata 1980 po odzyskanie niepodległości w 1989 roku. Następnie prelegenci prezentowali swe referaty. Prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UJ) przedstawił „Kraków przedsierpniowy”, Jarosław Szarek (IPN) zaprezentował krakowską opozycję 1977–1980 i jej rolę w tworzeniu małopolskiej „Solidarności”. Z kolei dr Zdzisław Zblewski (IPN/UJ) mówił o działaniach PZPR wobec „Solidarności” w regionie, natomiast prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (UJ) pokazał związek na Uniwersytecie w latach 1980–1981. Mateusz Szpytma (IPN) omówił działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w województwie krakowskim, a Dominik Guzik wygłosił referat „Kapłani krakowscy wobec »Solidarności«”. Po południu Ewa Zając (IPN) zilustrowała akcje SB wobec związku, a prof. dr hab. Ryszard Terlecki (IPN) związkową działalność edukacyjną, natomiast red. Maciej Kwaśniewski zaprezentował „Gazetę Krakowską” między Sierpniem ’80, a 13 grudnia 1981, dr Henryk Głębocki mówił o działalności SB wobec studentów 1980-1981. Maciej Orski (FCDCN) przedstawił Krakowski Komitet Obrony Więzionych za przekonania, a Paweł Należniak (FCDCN) prasę związkową.
O swych przeżyciach – czym dla nich był sierpień 1980 roku – mówili uczestnicy tamtych wydarzeń m.in.: Mieczysław Gil przywódca hutniczej i małopolskiej „Solidarności”, Ryszard Majdzik organizator najdłuższego, ciągłego strajku w sierpniu 1980 roku w krakowskim „Elbudzie”, Andrzej Szkaradek przywódca nowosądeckiej „Solidarności”, prof. dr hab. Michał Pułaski przewodniczący związku w Uniwersytecie, Bogusław Sonik działacz Studenckiego Komitetu Solidarności i założyciel małopolskiej „Solidarności” oraz Jan Antoł lider rolniczej „Solidarności” na Podhalu. Mimo różnych doświadczeń wszyscy podkreślali konieczność organizowania podobnych sesji i spotkań, aby utrwalić pamięć o polskiej drodze do wolności. Uczestnicy sesji zgodzili się, iż to już ostatnie takie spotkanie, na którym podaje się kryptonimy agentów nie ujawniając ich nazwisk. Wygłoszone referaty zostaną wkrótce wydane drukiem.

do góry