Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Żołnierze majora »Borowego«. Armia Krajowa w Małopolsce i na Podhalu” – Nowy Targ – Ochotnica Górna, 27–29 listopada 2009 r.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Urząd Gminy Ochotnica Dolna, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Miasta Nowego Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej i Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową „Żołnierze majora »Borowego«. Armia Krajowa w Małopolsce i na Podhalu”.

Dzień 1. Nowy Targ 27 XI 2009 (piątek)

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu (al. Tysiąclecia 37)

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
10.15 Okolicznościowe wystąpienia

10.30 Początek obrad:

I. Blok tematyczny: Fenomen Armii Krajowej – Polska, Małopolska, Podhale

 • 10.30-10.50, dr Tomasz Balbus (IPN, Wrocław),
  Armia Krajowa – siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego
 • 10.50-11.10, mgr Wojciech Frazik (IPN, Kraków),
  Kurierskie szlaki – łączność zagraniczna ZWZ-AK i Delegatury Rządu
 • 11.10-11.30, dr hab. Piotr Kołakowski (Politechnika Koszalińska),
  Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej
 • 11.30-11.50, mgr Marek Skawiński (PTH, Nowy Targ),
  Republika Słowacji wobec Armii Krajowej oraz innych polskich formacji niepodległościowych

11.50-12.10 Dyskusja
12.10-12.30 Przerwa kawowa

II. Blok tematyczny: „Muzeum” – Okręg Krakowski AK

 • 12.30-12.50, dr Teodor Gąsiorowski (IPN, Kraków),
  Powstanie i organizacja Okręgu Krakowskiego ZWZ-AK
 • 12.50-13.10, dr Tomasz Skrzyński (PAN, Kraków),
  Związki małopolskich ludowców z Armią Krajową
 • 13.10-13.30, mgr Robert Kowalski (PTH, Nowy Targ),
  Początek konspiracji – Dywersja Pozafrontowa na Podhalu
 • 13.30-13.50, mgr Dariusz Dylag,
  Zgrupowanie oddziałów partyzanckich obwodu AK Myślenice – „ Murawa”
 • 13.50-14.10, dr Piotr Sadowski (PTH, Nowy Targ),
  Zgrupowanie partyzanckie 20 pp AK „Żelbet

14.10-14.30 Dyskusja
14.30-15.30 Przerwa obiadowa

III. Blok tematyczny: Nie dane nam było cieszyć się wolnością – represje wobec żołnierzy AK

 • 15.30-15.50, dr Maciej Korkuć (IPN, Kraków),
  Armia Krajowa i Delegatura Rządu wobec problemu działalności komunistycznej na Podhalu
 • 15.50-16.10, dr Mariusz Mazur (UMCS, Lublin),
  Propaganda komunistyczna wobec Armii Krajowej 1944-1956
 • 16.10-16.30, dr hab. Zdzisław Zblewski (UJ, Kraków),
  Od AK do WiN. Konspiracja poakowska na terenie południowej Małopolski w 1945 roku

16.30-17.00 Dyskusja

17.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji i przejazd do Ochotnicy Górnej
19.00 Kolacja

Dzień 2. Ochotnica Górna 28 XI 2009 (sobota)

Miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

10.00 Otwarcie drugiego dnia konferencji
10.15 Wystąpienie Wójta Gminy Ochotnica Dolna

IV. Blok tematyczny: Podhalańczycy AK

 • 10.30-10.50, Michał Maciaszek (PTH, Nowy Targ),
  Oddział Partyzancki „Wilk”
 • 10.50-11.10, mgr Małgorzata Koszarek (Muzeum Armii Krajowej w Krakowie),
  Udział i rola kobiet w konspiracji na Podhalu na wybranych przykładach
 • 11.10-11.30, mgr Dawid Golik (IPN, Kraków),
  Oddziały specjalne w strukturze 1 psp AK 
 • 11.30-11.50, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska),
  „Wilga”, „Sójka”, „Pelikany”. Zrzuty dla Inspektoratu „Niwa” AK
 • 11.50-12.10, dr Andrzej Krzysztof Kunert,
  Armia Krajowa – „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”

Godz. 12.10-12.30 Dyskusja
Godz. 12.30-13.50 Przerwa obiadowa

V. Blok tematyczny: Partyzanckie „oazy” w Gorcach i Beskidach

 • 13.50-14.10, mgr Marek Kurzeja (Gorczański Park Narodowy),
  Obozowiska AK w Gorcach
 • 14.10-14.30, mgr Dawid Golik (IPN, Kraków),
  Partyzanckie bitwy – Ochotnica i Szczawa
 • 14.30-14.50, dr Piotr Sadowski (PTH, Nowy Targ),
  Badania terenowe obozów partyzanckich w Beskidzie Myślenickim
 • 14.50-15.10, mgr Mirosław Młynarczyk,
  Sowieckie grupy rajdowe w relacji z 1 psp AK
 • 15.10-15.30, mgr Kamil Drzymała (UJ, Kraków),
  Oddział partyzancki „Żbik” w Obwodzie Gorlice AK

VI. Blok tematyczny: Żołnierze Niepodległej 

 • 15.30-15.50, Marek Zapała (ŚZŻAK w Nowym Targu),
  Wspomnienie o kpt. Julianie Zapale „Lamparcie”
 • 15.50-16.10, Jan Marian Kacwin (ŚZŻAK w Nowym Targu),
  Włodzimierz Budarkiewicz ps. „Podkowa”

16.10-16.40 Dyskusja,
16.40-17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
20.00 Kolacja

Dzień 3. Ochotnica Górna 29 XI 2009 (niedziela)

11.00 Msza święta w kościele w Ochotnicy Górnej
13.00 Otwarcie wystawy OIPN w Krakowie „Burza 1944” w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej
14.00 Piknik partyzancki (GRH „Podhale w ogniu”)
 

do góry