Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Łódź w 1939 r.” – Łódź, 25 listopada 2009

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowały konferencję naukową pt. „Łódź w 1939 r.” Impreza odbyła się 25 listopada br. w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Instytutu Historii UŁ przy ul. Aleksandra Kamińskiego 27a.

W programie znalazły się następujące referaty:

 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner – „Życie polityczne w Łodzi w przededniu II wojny światowej”
 • prof. dr hab. Kazimierz Badziak, dr Małgorzata Łapa – „Bilans gospodarczy Łodzi w II Rzeczypospolitej”
 • dr Jacek Walicki – „Żydowska Łódź u schyłku II Rzeczypospolitej”
 • dr Janusz Wróbel – „»Mała wojna« polsko-niemiecka”
 • Michał Trębacz – „Nastroje społeczne Łodzi w przededniu wybuchu II wojny światowej”
 • Konrad Czernielewski – „Przygotowania wojenne garnizonu Wojska Polskiego miasta Łodzi”
 • dr Witold Jarno – „Armia »Łódź« w wojnie obronnej 1939 r.”
 • Adam Sitarek – „Władze Łodzi wobec wybuchu II wojny światowej”
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski – „Początki okupacji hitlerowskiej Łodzi na łamach »Gazety Łódzkiej« (IX-XI 1939 r.)”
 • Tomasz Walkiewicz – „Pierwsze tygodnie okupacji niemieckiej w świetle akt komendy Milicji Obywatelskiej miasta Łodzi”
 • Artur Ossowski – „Represje niemieckie wobec polskich elit miasta Łodzi (IX-XII 1939 r.)”
 • Ewa Wiatr – „Sytuacja ludności żydowskiej Łodzi pod okupacją niemiecką (IX 1939–II 1940)”
 • dr Tomasz Toborek – „Początki konspiracji niepodległościowej w Łodzi w 1939 r.”
do góry