Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Władze PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970–1980” – Paradyż, 16 października 2012

W dniu 16 października 2012 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Paradyżu odbyła się, pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego, konferencja naukowa „Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970–1980”.

Konferencja była trzecią z cyklu konferencji poświęconych analizie stosunków między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1990. Poszerzyła wiedzę o sytuacji wyznaniowej w systemie totalitarnym okresu gierkowskiego na przykładzie obszaru o ciekawej strukturze społeczno-wyznaniowej Polski zachodniej, zwanego Środkowym Nadodrzem.

Wśród zaproszonych gości obecni byli biskupi Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: JE ks. bp dr Stefan Regmunt, JE ks. bp Tadeusz Lityński i JE ks. bp Senior dr Adam Dyczkowski.

Konferencję otworzyli: ks. dr Jarosław Stoś – Rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu i dr Rafał Reczek – dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Referaty wygłosili:

  • Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Lublin), Kościół w Polsce lat siedemdziesiątych a strefa życia publicznego
  • Prof. dr hab. Wojciech Polak, Wybór Karola Wojtyły na papieża i skutki tego wydarzenia dla Kościoła polskiego i narodu
  • Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, Władze wobec zakonów męskich na Środkowym Nadodrzu w latach 19701980
  • Dr Rafał Reczek (IPN), Reminiscencje wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II oraz jego pierwszej pielgrzymki do Polski w aktach służby bezpieczeństwa województwa zielonogórskiego
  • Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski (KUL), Status prawny nieruchomości kościelnych na Ziemiach Odzyskanych w latach 1956–1970
  • Dr Konrad Białecki (IPN), Władze wobec relacji między Kościołem polskokatolickim i Kościołem rzymskokatolickim na Środkowym Nadodrzu w latach 19701980 (m.in. na przykładzie sprawozdań SB ze Szprotawy i Żagania)
  • Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Piła), Konflikty miedzy państwem a kościołem na przykładzie parafii salezjańskich na Ziemi Świebodzińskiej w latach 19701980

Po odczytach odbyła się krótka dyskusja, w której akcentowano różnice między polityką władz wobec Kościoła w latach wcześniejszych a polityką E. Gierka i jej charakterystycznych elementów w woj. zielonogórskim.

Konferencję przygotowali i prowadzili: ks dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz (Wyższe Seminarium Duchownego w Paradyżu) i dr Elżbieta Wojcieszyk (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu).

Organizatorzy:

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Patroni medialni:

 
   
do góry