Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Organizacja »Solidarność Walcząca« w Wielkopolsce w latach 1983–1990” – Poznań, 9–10 października 2008 r.

Konferencja naukowa

Organizacja »Solidarność Walcząca« w Wielkopolsce w latach 1983–1990

Poznań, 9–10 października 2008 r.

 

W dniach 9–10 października 2008 roku w Poznaniu tutejszy Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował i przeprowadził konferencję „Organizacja »Solidarność Walcząca« w Wielkopolsce w latach 1983–1990”. Konferencja odbyła się pod patronatem Kornela Morawieckiego, założyciela i przewodniczącego SW.

Wygłaszane referaty były podzielone na trzy sekcje: „Działalność i program organizacji »Solidarność Walcząca«”, w której referenci mówili o ogólnopolskich i zagranicznych (dr H. Labrenz-Weiss z BStU w Berlinie) aspektach działalności „Solidarności Walczącej”. W sekcji „Organizacja »Solidarność Walcząca« w Wielkopolsce” prelegenci mówili o działalności SW w Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Kępnie i Pile. W ostatniej sesji „Działalność wydawnicza »Solidarności Walczącej« w Wielkopolsce” charakteryzowano pisma wydawane przez SW w Poznaniu: „Czas”, „Czas Kultury”, dwutygodnik „Solidarność Walcząca” i „Komentarz”. Konferencję zamykała dyskusja panelowa z udziałem Jerzego Fiećki, Macieja Frankiewicza, Rafała Grupińskiego i Kornela Morawieckiego. Konferencja była częścią obchodów 25 rocznicy powstania Oddziału SW w Poznaniu, organizowanych przez Urząd Miejski w Poznaniu.

Dnia 11 października 2008 r. przedstawiciele Oddziału IPN w Poznaniu wzięli udział w mszy rocznicowej SW Oddział Poznań w kościele ojców dominikanów, a następnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 i kolejnych zrywów wolnościowych. W godzinach popołudniowych w sali Białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu Prezydent Ryszard Grobelny wręczył pamiątkowe medale za działalność na rzecz wolności i niepodległości. Otrzymali je założyciele i działacze Solidarności Walczącej oraz osoby współpracujące i wspomagające. Pośród wyróżnionych znaleźli się pracownicy IPN w Poznaniu: I. Adamski, K. Brzechczyn, P. Napieralski, P. Zwiernik.

Następnie uczestniczy uroczystości 25-lecia poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej” przeszli na Stary Rynek, gdzie wzięli udział w otwarciu wystawy poświęconej historii „Solidarności Walczącej” w Polsce i Wielkopolsce. Wystawę otworzyli: Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Maciej Frankiewicz, dyrektor IPN Oddział w Poznaniu Ireneusz Adamski i przywódca Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki.
 PROGRAM KONFERENCJI


Sesja I: Działalność i program
Organizacji „Solidarność Walcząca”

 • Kornel Morawiecki, Geneza powstania „Solidarności Walczącej”
 • Grzegorz Waligóra (OBEP IPN we Wrocławiu), Formy i metody działalności „Solidarności Walczącej”
 •  Krzysztof Brzechczyn (OBEP IPN w Poznaniu), Myśl polityczna Organizacji „Solidarność Walcząca” 1982–1990
 • Jerzy Pietraszko (Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej), „Solidarność Walcząca” – słuszne i wyimaginowane obawy przed chaosem
 • Hanna Labrenz-Weiss (Biuro Rzecznika Federalnego do Spraw Dokumentów Służby Bezpieczeństwa Byłej NRD), „Solidarność Walcząca” w świetle dokumentów Stasi
 • Zbigniew Rutkowski, Uwolnić Kornela Morawieckiego! Działalność Committee for the Release of Kornel Morawiecki oraz Solidarity Support Committee of Rhode Island w USA na rzecz uwolnienia aresztowanego Kornela Morawieckiego w świetle ich dokumentacji (1987–1988)
 • Maciej Frankiewicz (Urząd Miejski, Poznań), „Solidarność Walcząca” i „Partia Wolności” wobec Okrągłego Stołu

Sesja II: Organizacja „Solidarność Walcząca”
w Wielkopolsce

 • Przemysław Zwiernik (OBEP IPN w Poznaniu), Wybrane aspekty działalności „Solidarności Walczącej” Oddział w Poznaniu w latach 1983–1990
 • Grażyna Schlender (Archiwum Państwowe w Kaliszu), „Solidarność Walcząca” w Południowej Wielkopolsce
 • ks. Jarosław Wąsowicz (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej), Działalność „Solidarności Walczącej” w Pile
 • Elżbieta Wojcieszyk (OBUiAD IPN w Poznaniu), SB wobec „Solidarności Walczącej” w województwie konińskim w latach 1982–1990 

Sesja III: Działalność wydawnicza
„Solidarności Walczącej” w Wielkopolsce

 • Arkadiusz Małyszka (OBUiAD IPN w Poznaniu), Relacje między „Solidarnością Walczącą” w Poznaniu a innymi organizacjami opozycyjnymi w latach 1983–1990
 • Rafał Grupiński, „Czas Kultury” – prymat estetyki nad polityką
 • Jan Olaszek, Dwutygodnik „Solidarność Walcząca” Oddział Poznań
 • Marcin Podemski (OBEP IPN w Poznaniu), Publicystyka poznańskiej „Solidarności Walczącej” na przykładzie „Czasu” (1984 –1988) i „Komentarza” (1988)
 • Przemysław Janiszewski (IH UAM), Organizacja „Solidarność Walcząca” w syntezach i monografiach najnowszej historii Polski (1989–2007)
 • Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych działaczy i współpracowników „Solidarności Walczącej”: Jerzy Fiećko, Maciej Frankiewicz, Rafał Grupiński, Kornel Morawiecki

STRESZCZENIA  REFERATÓW

Pliki do pobrania

do góry