Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956–1989” – Rzeszów, 27–28 listopada 2003 r.

W dniach 27–28 listopada 2003 r. w Rzeszowie w Małej Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa „Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956-1989”. Sesja zorganizowana została przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Uniwersytet Rzeszowski.

Konferencja stanowiła kontynuację zeszłorocznej sesji zorganizowanej również przez IPN O/Rzeszów, MHPRL oraz URz poświęconej represjom wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1944-1956.
Konferencję „Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956-1989” uroczyście otworzył prezes IPN prof. Leon Kieres. W jej trakcie wygłoszone zostały referaty:

 • dr Grzegorz Miernik (Akademia Świętokrzyska) – „Dekolektywizacja wsi w Polsce w latach 1956-1957”

 • Tomasz Bereza (OBEP IPN Rzeszów) – „Rozpad spółdzielni produkcyjnych na terenie województwa rzeszowskiego w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa”

 • dr Franciszek Gryciuk (Kolegium IPN) – „Tajne i jawne formy kolektywizacji wsi w latach 1956-1989”

 • dr Stefan Lewandowski – „Formy dyskryminacji i ograniczenia aktywności chłopów w latach 1956-1989”

 • prof. dr hab. Stanisław Stępka (SGGW) – „Chłopi w polityce Władysława Gomułki 1956-1970”

 • dr Łukasz Kamiński (OBEP IPN Wrocław) – „Nastroje mieszkańców wsi w epoce Gomułki”

 • Tomasz Rochatka (OBEP IPN Poznań) – „Nastroje chłopów w Wielkopolsce po październiku 1956 r.”

 • Bolesław Dereń (ZHRL Kraków) – „Represjonowanie krakowskich przywódców ruchu ludowego w latach 1956-1989 w świetle dokumentów SB”

 • dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – „Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1949-1989. Formy dyskryminacji i ograniczenia aktywności ludowców”

 • dr Krzysztof Kaczmarski (OBEP IPN Rzeszów) – „Działania Służby Bezpieczeństwa wobec tzw. prawicy ludowej na terenie województwa rzeszowskiego po październiku 1956”

 • dr Stanisław Jankowiak (OBEP IPN Poznań) – „Zwalczanie »prawicy« w ZSL po październiku 1956 r.”

 • Mateusz Szpytma (OKŚZpNP Kraków) – „Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie krakowskim 1955-1957 w świetle akt Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego”

 • Małgorzata Choma-Jusińska (OBEP IPN Lublin) – „Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej – działalność i rozpracowanie przez aparat bezpieczeństwa”

 • Dariusz Iwaneczko (OBEP IPN Rzeszów) – „Od Ustrzyk do stanu wojennego. Wybrane działania operacyjne SB wobec rolniczych związków zawodowych w Polsce południowo wschodniej (1980-1981)”

 • Antoni Kura (OKŚZpNP Kraków) – „NSZZ RI »Solidarność« w województwie tarnowskim 1980-1989 w świetle niektórych dokumentów i relacji”

 • dr hab. Dariusz Jarosz (ISP PAN) – „Czy tylko represjeω O nowy paradygmat badań nad stosunkami między władzą a chłopami w PRL”

Podsumowaniem konferencji była dyskusja panelowa „Niezależny i oficjalny ruch ludowy w latach 1976-1989”, w której udział wzięli: Józef Baran, Gabriel Janowski, Roman Malinowski, Wieńczysław Nowacki, Jan Rożek, ks. Czesław Sadłowski i Janusz Szkutnik.

do góry