Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Powiat mielecki w latach 1944-1956” - Mielec, 15 października 2004 r.


Dnia 15 października 2004 r. w Pałacyku Oborskich w Mielcu odbyła się konferencja naukowa „Powiat mielecki w latach 1944-1956”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum Regionalne w Mielcu. Patronat nad nią objął Prezydenta Miasta Mielca.
Podczas pierwszej tury wystąpień, którą poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu Jerzy Skrzypczak, wygłoszono następujące referaty:
 • dr Tadeusz Zych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu) – „Życie społeczno-polityczne i gospodarcze w powiecie mieleckim w latach 1944-1956”
 • dr Krzysztof Kaczmarski (Oddział IPN w Rzeszowie) – „Podziemie narodowe w powiecie mieleckim w latach 1944-1946”
 • dr Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska) – „Rada WiN Mielec (1944-1947)”
 • prof. dr hab. Jan Konefał (KUL) – „Oddział Wojciecha Lisa »Mściciela«”
 • Grzegorz Kołwa (Oddział IPN w Rzeszowie) – „Młodzieżowa organizacja niepodległościowa »Zastępów Rysiów«, »Stalowi Polacy«, »Wolność i Sprawiedliwość« w latach 1941-1951”
 • dr Arkadiusz Indraszczyk (Muzeum Historyczne Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie) – „Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie mieleckim w latach 1945-1947”
Po przerwie rozpoczęła się druga tura wystąpień, którą poprowadził dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Zbigniew Nawrocki. Omówiono wówczas następujące zagadnienia:
 • dr Jan Pisuliński (Oddział IPN w Rzeszowie) – „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu (1944-1956)”
 • dr Janusz Borowiec (Oddział IPN w Rzeszowie) – „Współdziałanie aparatu bezpieczeństwa z Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie na podstawie procesu Jana Krówki”
 • Mariusz Krzysztofiński (Oddział IPN w Rzeszowie) – „PPR w powiecie mieleckim w latach 1944-1948”,
 • Tomasz Bereza (Oddział IPN w Rzeszowie) – „Kolektywizacja wsi w powiecie mieleckim w latach 1948-1956”
Ponadto w formie komunikatów przedstawiono następujące tematy:
 • Janusz Halisz (Muzeum Regionalne w Mielcu) – „Wiktor Jaderny – mielecki fotograf i żołnierz WiN”,
 • Ryszard Ziobroń (Oddział IPN w Rzeszowie) – „Mjr Kopecki – żołnierz WiN z Radomyśla Wielkiego”,
 • Jerzy Kazana (Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej) – „Represjonowani żołnierze – górnicy z Mielca i okolic”.
Konferencję zakończyła dyskusja.

Materiały z konferencji zostały wydane w formie publikacji zatytułowanej „Mielec i powiat mielecki w latach 1944-1956” przez Muzeum Regionalne w Mielcu. Jej prezentacja odbyła się 1 grudnia 2005 r. w Pałacyku Oborskich w Mielcu.
do góry