Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Między apologią a negacją. Wieś i ruch ludowy w latach 1944–1989” – Rzeszów, 2–4 grudnia 2009

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zorganizowały konferencję naukową pt. „Między apologią a negacją. Wieś i ruch ludowy w latach 1944–1989”, która odbyła się w dniach 2–4 grudnia 2009 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7.

 
PROGRAM  KONFERENCJI
 
2 grudnia 2009 r.
 
prowadzący: dr Janusz Gmitruk
 • 11.1011.30 prof. dr hab. Antoni Mieczkowski (UMCS)
  Struktura organizacyjna i kadra Stronnictwa Ludowego 19441949
 • 11.3011.50 prof. dr hab. Jan Jachymek (UMCS)
  Stan badań i postulaty badawcze nad dziejami Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
11.5012.20 Przerwa
 
„Działacze ludowi w czasach stalinowskich”
prowadzący: prof. dr hab. Jan Jachymek)
 • 12.2012.40 prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
  Ruch ludowy na uchodźstwie 1945–1989
 • 12.4013.00 prof. dr hab. Janusz Wrona (UMCS)
  Stalinowskie doświadczenia ludowców
 • 13.0013.20 dr Jacek Romanek (IPN O/Lublin)
  Działania UBP wobec PSL w województwie lubelskim w latach 19451947
13.2014.40 Przerwa
 • 14.4015.00 dr Paweł Popiel (ZHRL)
  Doświadczenia ludowców – działaczy ZSL – na przykładzie województwa warszawskiego
 • 15.0015.20 Mateusz Szpytma (IPN O/Kraków)
  Model działania organizacji ZSL w czasach stalinowskich na przykładzie województwa krakowskiego
 
3 grudnia 2009 r.
 
„Ruch ludowy po 1956 r.”
(prowadzący: dr Franciszek Gryciuk)
 • 10.0010.20 prof. dr hab. Stanisław Stępka (SGGW, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
  Wieś i ruch ludowy w latach 19561962
 • 10.2010.40 Grzegorz Adamczewski (Agencja Rezerw Materiałowych)
  Stefan Ignar i nowa wizja ZSL
 • 10.4011.00 prof. dr hab. Stefan Pastuszka (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Stanisław Gucwa wobec nowych wyzwań ludowców dekady gierkowskiej
 • 11.0011.20 dr hab. Jan Żaryn (IPN)
  Kościół, a niezależny ruch ludowy w PRL
11.20-11.50 Przerwa
               
„Ludowcy na emigracji”
(prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Stępka)
 • 11.5012.10 dr Franciszek Gryciuk (IPN, Akademia Podlaska w Siedlcach)
  Kontakty ludowców z kraju z emigracją
 • 12.1012.30 dr Arkadiusz Indraszczyk (MHPRL, Akademia Podlaska w Siedlcach)
  Ludowcy w strukturach emigracji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej
 • 12.3012.50 dr Małgorzata Ptasińska (IPN)
  Emigracyjna prasa ludowa 19451989
12.5014.20 Przerwa
               
 „Zagadnienia ruchu ludowego w PRL”
(prowadzący: dr Krzysztof Kaczmarski)
 • 14.2014.40 dr Robert Witalec (IPN O/Rzeszów)
  Wiejska spółdzielczość kredytowa na Rzeszowszczyźnie w latach 19441948
 • 14.4015.00 Zenon Kaczyński (ZHRL)
  Prasa ruchu ludowego 1945–1989
 • 15.0015.20 dr Antoni Kura (IPN)
  Rolniczy ruch związkowy w latach osiemdziesiątych PRL
 
4 grudnia 2009 r.
 
„Ruch ludowy w latach osiemdziesiątych”
(prowadzący: prof. dr hab. Stefan Pastuszka)
 • 10.0010.20 dr Janusz Gmitruk (MHPRL)
  Od powstania Solidarności do samodzielności ruchu ludowego
 • 10.2010.40 prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
  Marszałek Roman Malinowski – współtwórca „okrągłego stołu” i przełomu politycznego w 1989 r.
10.4011.10 Przerwa
 • 11.1011.30 dr hab. Antoni Dudek (IPN, UJ)
  ZSL w okresie przełomu politycznego 1989 r.
 • 11.3011.50 dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (PAN, Politechnika Warszawska)
  Stracone elity, zakwestionowane wartości – społeczne aspekty doświadczeń mieszkańców wsi w latach 1944–1990
 
 
 
 
do góry