Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990”

Konferencja naukowa

„Z DZIEJÓW OPORU SPOŁECZNEGO
W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 1956–1990”

17–18 czerwca 2010 r.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie


Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Konferencji towarzyszy wystawa „Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990”

PROGRAM KONFERENCJI

17 czerwca 2010 r.

Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

 • 10.00 – rozpoczęcie konferencji
 • 10.10 – prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński)
  Polacy w cieniu Jałty – między przystosowaniem a oporem. Próba klasyfikacji postaw i zachowań społecznych (1945–1989)
 • 10.40 – Mirosław Surdej (OBEP IPN O/Rzeszów)
  Ostatni „leśni”. Żołnierze podziemia niepodległościowego na Rzeszowszczyźnie po 1947 r.
 • 11.00 – dr Bogusław Wójcik (OBUiAD IPN O/Rzeszów)
  Przejawy oporu społecznego wśród młodzieży na Rzeszowszczyźnie w latach 1957–1989
 • 11.20 – ks. dr hab. Andrzej Garbarz (Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski)
  Program i przebieg Milenium w Diecezji Przemyskiej

11.40 – przerwa

Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

 • 12.00 – ks. dr Henryk Borcz(Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu)
  Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących w Przemyślu
 • 12.20 – ks. bp dr Adam Szal
  Kościół a Solidarność w Diecezji Przemyskiej
 • 12.40 – prof. dr hab. Aleksander Bobko (Uniwersytet Rzeszowski)
  Idea Solidarności w czasach przełomu i współcześnie
 • 13.00 – ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski)
  Pomoc Kościoła dla internowanych
 • 13.20 – ks. dr hab. Józef Marecki (IPN O/Kraków/UJP II w Krakowie)
  Klasztor oo. Kapucynów w Krośnie jako lokalny ośrodek oporu społecznego

13.40 – przerwa

Prowadzenie obrad: ks. dr hab. Józef Marecki

 • 14.00 – Bogusław Kleszczyński (OBEP IPN O/Rzeszów)
  Marzec 1968 w województwie rzeszowskim
 • 14.20 – Jakub Izdebski (OBEP IPN O/Rzeszów)
  Dramat Ryszarda Siwca
 • 14.40 – Małgorzata Gliwa (OBEP IPN O/Rzeszów)
  „Nie zabierajcie nam naszej ziemi i dajcie nam normalnie żyć”. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku
 • 15.00 – Artur Brożyniak (OBEP IPN O/Rzeszów)
  Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce południowo-wschodniej 1977–1979
 • 15.20 – Marcin Bukała (OBEP IPN O/Rzeszów)
  Konfederacja Polski Niepodległej w Polsce południowo-wschodniej 1979–1989

15.40 – dyskusja

18 czerwca 2010 r.

Prowadzenie obrad: dr Antoni Kura

 • 10.00 – Bogusław Kleszczyński (OBEP IPN O/Rzeszów)
  „Karnawał” „Solidarności” w Polsce południowowschodniej
 • 10.30 – Marcin Bukała (OBEP IPN O/Rzeszów)
  NSZZ „Solidarność” 1981-1990 w Polsce południowowschodniej. Wybrane zagadnienia
 • 10.50 – dr Antoni Kura (IPN KŚZpNP)
  Solidarność Rolnicza w Polsce południowo-wschodniej 1980–1990

11.10 – przerwa

Prowadzenie obrad: dr Mariusz Krzysztofiński

 • 11.30 – dr Mariusz Krzysztofiński (OBEP IPN O/Rzeszów)
  Powstanie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. Studium z dziejów nielegalnego budownictwa w Diecezji Przemyskiej
 • 11.50 – ks. dr Piotr Steczkowski (Uniwersytet Rzeszowski)
  Zasady katolickiej nauki społecznej w kazaniach i działalności ks. Jerzego Popiełuszki

12.10 – przerwa

Prowadzenie obrad: dr Antoni Kura

 • 12.30 – Małgorzata Gliwa (OBEP IPN O/Rzeszów)
  Powstanie i działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Rzeszowie
 • 12.50 – dr Janusz Borowiec (OBUiAD IPN O/Rzeszów)
  Służba Bezpieczeństwa wobec rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”
 • 13.10 – Marcin Krzanicki (OBEP IPN O/Rzeszów)
  Kryptonim „Pacyfiści”. Ruch Wolność i Pokój w Rzeszowie

13.30 – dyskusja

Serdecznie zapraszamy.
 

Pliki do pobrania

do góry