Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45” – Łańcut, 27–28 września 2012

 • Konferencja_naukowa_PPP_na_Rzeszowszczyznie.jpg
 • Ewa Leniart – Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie otwiera wystawę
 • Katarzyna Kyc z IPN Oddział w Rzeszowie, kustosz wystawy
 • DSC_0205001.jpg

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie zorganizowały konferencję naukową pt. „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45”, która w dniach 27–28 września 2012 r. obradowała w Łańcucie (zamek w Łańcucie). Konferencja odbywała się pod patronatem Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Tematem konferencji była historia struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Rzeszowszczyźnie. Historycy zaprezentowali wyniki badań nad pionami – wojskowym i cywilnym polskiej konspiracji w czasie II wojny światowej. Omawiane były zagadnienia: tworzenie się struktur konspiracji pod okupacją niemiecką i sowiecką, działalność poszczególnych pionów AK (wywiad, dywersja, propaganda, itp.), funkcjonowanie innych organizacji konspiracyjnych (NOW, NSZ, BCh), przebieg akcji „Burza” w wybranych rejonach Rzeszowszczyzny, stanowisko żołnierzy i działaczy polskiej konspiracji niepodległościowej wobec Sowietów, struktury Delegatury Rządu RP na Kraj, tajne nauczanie, funkcjonowanie podziemnego wymiaru sprawiedliwości, działalność organizacji „Uprawa”/„Tarcza”, pomoc ludności żydowskiej, jednostkowe losy oficerów i żołnierzy AK, itp.

Obradom konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu, której otwarcie nastąpiło 27 września 2012 r. o godz. 10:00 w Maneżu Zamku w Łańcucie.

PROGRAM

27 września 2012 r.

11.00 Rozpoczęcie konferencji

 • 11.20 prof. dr hab. Jan Draus, Konspiracja oświatowa na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45
 • 11.40 Bogusław Kleszczyński, Organizacja „Uprawa”/„Tarcza”/„Opieka” w Podokręgu AK Rzeszów
 • 12.00 Marcin Bukała, Działalność ludowców podczas II wojny światowej na Rzeszowszczyźnie
 • 12.20 dr Krzysztof Kaczmarski, Scalenie Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową w Podokręgu AK Rzeszów

12.40 przerwa

 • 13.00 Piotr Chmielowiec, Obwód ZWZ-AK Łańcut
 • 13.20 Witold Lechowski, Obwód ZWZ-AK Jasło
 • 13.40 Mirosław Surdej, Obwód ZWZ-AK Mielec
 • 14.00 Tomasz Róg, Struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Cieszanowie i okolicy pod okupacją niemiecką (1939–1944). Zarys problematyki

14.20 przerwa

 • 15.50 dr hab. Grzegorz Ostasz, Delegatura Rządu – struktury tajnej administracji na Rzeszowszczyźnie
 • 16.10 dr Piotr Szopa, Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów
 • 16.30 Krzysztof Tochman, Cichociemni w strukturach Podokręgu AK Rzeszów
 • 16.50 dr Piotr Szopa, Organy bezpieczeństwa Polskiego Państwa Podziemnego na Rzeszowszczyźnie

17.10 dyskusja

28 września 2012 r.

 • 10.00 dr Teodor Gąsiorowski, Konspiracja antyniemiecka na terenie Gminy Markowa
 • 10.20 Tomasz Sudoł, Oddział BCh „Burza” braci Burkiewiczów z Majdanu Królewskiego w powiecie kolbuszowskim – próba nowej oceny
 • 10.40 Michał Kalisz, Józef Kulpa – studium przypadku pomocy żołnierza AK dla Żydów w powiecie lubaczowskim

11.00 przerwa

 • 11.20 dr Irena Kozimala, Szare Szeregi w Przemyślu
 • 11.40 dr hab. Grzegorz Ostasz, Podokręg AK Rzeszów po akcji „Burza” (jesień 1944)
 • 12.00 Edyta Adamczyk-Pluta, Dębica i powiat dębicki po akcji „Burza” (sierpień 1944 – marzec 1945)

12.20 przerwa

 • 12.40 Czesław Nowak, Por. Antoni Patla „Kuna” – szef informacji i propagandy w sztabie Inspektoratu AK Jasło (1943–1944)
 • 13.00 dr Dariusz Iwaneczko, Karol Kostecki „Kostek” – dowódca kompanii Narol AK
 • 13.20 Czesław Nowak, Mjr Witold Obidowicz „Orszak” – inspektor rejonowy Inspektoratu ZWZ Jasło (1940–1942)
 • 13.40 dr Ryszard Ziobroń, Józef Rzepka „Znicz” – adiutant Inspektoratu AK Rzeszów, Zofia Sieniawska (Rzepka) – sylwetki małżonków

14.00 dyskusja i zakończenie konferencji

Obrady konferencji odbywały się w Gabinecie Ordynata Zamku w Łańcucie.

do góry