Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pomiędzy ideologią a socjotechniką. Mniejszości narodowe w polityce władz komunistycznych 1944–1989 (doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie)” – Szczecin, 27–28 września 2012

 • plakat-2-ps_maly.jpg
 • _MG_5067001.jpg

ENGLISH        

Międzynarodowa konferencja naukowa

Pomiędzy ideologią a socjotechniką.
Mniejszości narodowe w polityce władz komunistycznych 1944–1989
(doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie)

W ramach centralnego programu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych” Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowało w Szczecinie w dniach 27−28 września 2012 r. międzynarodową konferencję naukową poświęconą problematyce polityki władz państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1989.

P R O G R A M

27 września 2012 r.

sala konferencyjna hotelu „Park”; Szczecin, ul. Plantowa 1
otwarcie konferencji naukowej – godz. 9.00

SESJA I

Kulturowe oraz polityczne uwarunkowania recepcji i trwania komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście zagadnień narodowościowych

Prowadzący: dr hab. Jarosław Syrnyk

 • 9:20−9:40  prof. dr hab. Roman BÄCKER (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Modele polityki sowieckiej wobec mniejszości narodowych
 • 9:40−10:00  dr Eryk KRASUCKI (Uniwersytet Szczeciński / Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin): Państwowy antysemityzm w ZSRR (1945–1953)
 • 10:00−10:20  dr Malkhaz TORIA (Uniwersytet Państwowy Ilia, Tbilisi, Gruzja)Kształtowanie pamięci historycznej. Przeciwstawne dyskursy i negatywne stereotypy: źródła konfliktów etnicznych w Gruzji w okresie sowieckim i postsowieckim
 • 10:20−10:40  dr JordanBAEV (Centrum Historii Wojskowości, Kolegium Obrony Narodowej im. G.S. Rakovskiego, Sofia, Bułgaria): Od internacjonalizmu do nacjonalizmu i asymilacji: meandry bułgarskiej polityki wobec mniejszości narodowych i mniejszości islamskiej (1949−1989)
 • 10:40−11:00  dr Éva PETRÁS (Archiwum Historyczne Węgierskich Służb BezpieczeństwaABTL, Budapeszt, Węgry): Mniejszość słowacka i niemiecka jako “kozły ofiarne” polityki narodowościowej Węgierskiej Partii Komunistycznej po II wojnie światowej
 • 11:00−11:20  prof. dr hab. Albina NOSKOWA (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja): Polityczne i ideologiczne aspekty zagadnienia mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście ładu pojałtańskiego i stosunków międzypaństwowych w latach 40. i 50. XX wieku

Dyskusja 11:20–12:00
Przerwa 12:00–12:30

Prowadząca: Magdalena Semczyszyn

 • 12:30−12:50  prof. Paul R. MAGOCSI (University of Toronto, Kanada): Asymilacja Rusinów-Ukraińców w komunistycznej Czechosłowacji
 • 12:50−13:10  dr hab. prof. nzw. Jan PISULIŃSKI (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego): Polska państwem jednolitym narodowo: założenia i praktyka na przykładzie polityki wobec mniejszości ukraińskiej w latach 1944–1947
 • 13:10−13:30  dr Krzysztof TYSZKA (Uniwersytet Warszawski): Wątki nacjonalistyczne w propagandzie PRL – ciągłość i zmiana
 • 13:30−13:50  dr Marcin ZAREMBA (Uniwersytet Warszawski / Instytut Studiów Politycznych PAN): Strategia legitymizacyjna władz komunistycznych a mniejszości narodowe w Polsce (1945–1989)
 • 13:50−14:10  dr hab. prof. nzw. Grzegorz MOTYKA (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa): NKWD wobec ukraińskiego podziemia w Polsce 1944–1947
 • 14:10−14:30  Mariusz ZAJĄCZKOWSKI (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa / Instytut Pamięci Narodowej, Lublin):"Ukraiński" podobóz COP w Jaworznie w świetle sprawozdania działającej przy nim od maja do września 1947 r. GO MBP kpt. Józefa Bika

Dyskusja 14:30–15:00
Przerwa 15:00−16:00

SESJA II

Mniejszości narodowe w okresach przełomów i kryzysów politycznych

Prowadzący: dr Marcin Stefaniak

 • 16:00−16:20  dr hab. prof. nzw. Roman DROZD (Akademia Pomorska w Słupsku): Społeczność ukraińska w Polsce w czasie kryzysów politycznych
 • 16:20−16:40  dr Peter JAŠEK (Instytut Pamięci Narodowej, Słowacja): Aparat bezpieczeństwa wobec węgierskiej mniejszości narodowej na Słowacji w okresie tzw. normalizacji (1968−1989)
 • 16:40−17:00  dr hab. Anna SZCZEPAŃSKA (Uniwersytet Szczeciński): Sytuacja Polaków w Czechosłowacji 1956−1968
 • 17:00−17:20  Sebastian GÓRSKI (Uniwersytet Wrocławski): Wydarzenia roku 1956 w środowisku emigrantów greckich w Polsce
 • 17:20−17:40  Łukasz SOŁTYSIK (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław): Konflikty polsko-romskie w Łukowie i Kłodawie w sierpniu 1976 r. oraz Koninie i Oświęcimiu jesienią 1981 r. w kontekście dwóch kryzysów polityczno-społecznych PRL
 • 17:40−18:00  dr Helga HIRSCH (Berlin, Niemcy): Zostać czy wyjechać? – Żydzi na Dolnym Śląsku i w Szczecinie 1945–1957

Dyskusja 18:00−18:30

28 września 2012

Sesja III

Kwestia narodowościowa: mity, stereotypy, kreacje polityczne

Prowadzący: dr Marcin Zaremba

 • 9:00−9:20  dr hab. prof. UG Grzegorz BERENDT (Uniwersytet Gdański / Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk): Społeczność na pokaz. Ludność żydowska w polityce władz PRL w latach 1970–1989
 • 9:20−9:40  Przemysław GASZTOLD-SEŃ (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa): Siła stereotypu. Aparat bezpieczeństwa PRL a antysemityzm
 • 9:40−10:00  Jan OLASZEK (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa / Instytut Historii PAN): Antysemityzm jako narzędzie zwalczania opozycji demokratycznej w latach 1976–1989
 • 10:00−10:20  prof. dr hab. Krzysztof TARKA (Uniwersytet Opolski): Działania władz komunistycznych wobec mniejszości litewskiej w Polsce (1945–1989)
 • 10:20−10:40  dr Piotr PIRECKI (Instytut Pamięci Narodowej, Łódź): Między prawdą a zmyśleniem. Obraz mniejszości narodowych w prozie polskiej po 1945 roku

Dyskusja 10:40−11:00
Przerwa 11:00−11:20

Prowadzący: dr hab. prof. nzw. Roman Drozd

 • 11:20−11:40 dr Krzysztof SYCHOWICZ (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży / Instytut Pamięci Narodowej, Białystok): Mniejszości białoruska i litewska w działaniach aparatu bezpieczeństwa w woj. białostockim (1956–1970)
 • 11:40−12:00 dr Witold BOBRYK (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Cerkwie na Podkarpaciu w polityce Urzędu ds. Wyznań
 • 12:00−12:20  prof. dr hab. Piotr MADAJCZYK (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa): Działalność wywiadowcza i agenturalna a mniejszość niemiecka w Polsce do końca lat 60. XX wieku
 • 12:20−12:40  dr. hab. prof. nzw. Maciej HEJGER (Akademia Pomorska w Słupsku): Kampania antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 60. XX wieku
 • 12:40−13:00  dr Arkadiusz SŁABIG (Akademia Pomorska w Słupsku): „Szafarze bońskich srebrników”. Negatywny obraz osób pochodzenia niemieckiego na łamach prasy w okresie rządów Władysława Gomułki

Dyskusja 13:00–13:20
Przerwa 13:20−14:00

Sesja IV

Kwestia narodowościowa: wczoraj i dziś

prowadzący: dr hab. prof. nzw. Grzegorz Motyka

 • 14:00−14:20  dr Mykoła RIABCZUK (Ukraińskie Centrum Badań Kulturowych, Kijów, Ukraina): Od WCzK do SBU: ciągłość czy zmiana „antynacjonalistycznych” dyskursów i polityki.
 • 14:20−14:40  dr Alexander OSIPOV (Europejskie Centrum Spraw Narodowościowych, Flensburg, Niemcy): Interpretacje rozbieżności w zakresie kwestii narodowościowych istniejących w oficjalnym dyskursie i polityce w okresie sowieckim i post-sowieckim
 • 14:40−15:00  prof. dr hab. Igor ILJUSZYN (Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Kijów, Ukraina): „Komunistyczne” i „niekomunistyczne” stereotypy na temat konfliktów polsko-ukraińskich w XX wieku w polskiej i ukraińskiej  świadomości społecznej i pamięci zbiorowej
 • 15:00−15:20  dr hab. Tomasz STRYJEK (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa): Kontrowersja Bleiburg – Jasenovac. Spory o pamięć o udziale Chorwatów w II wojnie światowej w komunistycznej  Jugosławii oraz współczesnej Chorwacji i Serbii
 • 15:20−15:40  dr hab. Jarosław SYRNYK (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław / Uniwersytet Wrocławski): U siebie? Uwagi na temat debaty historycznej poświęconej problematyce narodowościowej we współczesnej Polsce

Dyskusja 15:40–16:00
ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI ok. 16:00 

CALL FOR PAPERS - International Conference

do góry