Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa

W dniu 19 czerwca 2001 r. w Radomiu, w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. 25 Czerwca 68 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prof. Leon Kieres otworzył wystawę pt.: Czerwiec 1976 - lekcja "demokracji socjalistycznej" przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie. Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja tomu dokumentów Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych z wydawanej przez Instytut Pamięci Narodowej serii "Dokumenty".

Otwarciu wystawy towarzyszyła sesja naukowa Czerwiec 1976 po 25 latach - spory i refleksje. Uroczystego otwarcia sesji dokonał Prezes IPN prof. dr hab. Leon Kieres. Spotkanie prowadził Dyrektor BEP dr hab. Paweł Machcewicz. Zaproszeni prelengenci wygłosili referaty: dr hab. Jerzy Eisler - Miejsce Czerwca 1976 wśród kryzysów politycznych w PRL, dr Piotr Tusiński - Rewolta robotnicza 1976 roku, Dorota Minasz - Czerwiec 1976 w Radomiu, Robert Spałek -"Wstyd nam za tych z Radomia i Ursusa!" - kampania propagandowa latem 1976 r., Szczepan Kowalik - Historia badań okoliczności śmierci ks. Romana Kotlarza, dr hab. Andrzej Friszke - Inteligencja wobec protestu robotniczego, David Morgan - Rywalizujące narracje: protest radomski z 25 czerwca 1976 roku w pamięci zbiorowej.

Podczas sesji zostały omówione także skutki rewolty robotniczej w ocenie inteligencji opozycyjnej przez referentów: Konrada Bielińskiego, Mirosława Chojeckiego, Andrzeja Karpińskiego oraz Andrzeja Rosnera. Wygłoszone referaty wywołały interesującą dyskusję, która zamknęła sesję poświęconą wydarzeniom z Czerwca 1976 roku.

do góry